پروفایل مرکز درمانی

سایت نوبت دهی اینترنتی پزشکان بیمارستان پوست رازی

بیمارستان پوست رازی

بیمارستان پوست رازی


درباره مرکز

آدرس بیمارستان رازی تهران: تهران-خیابان وحدت اسلامی-میدان وحدت اسلامی- بن بست رازی شماره تلفن ارتباطی با بیمارستان رازی تهران: 2155630223 بیمارستان پوست رازی تهران یکی از بیمارستان های تخصصی پوست در تهران می باشد. این بیمارستان یکی از قدیمی ترین بیمارستان های پوست است که در 1312 توسط دكتر عباس خان ادهم ( اعلم الملك ) تأسيس شد. بیمارستان پوست رازی تهران بیمارستان دولتی است. و تخصصی در حوزه پوست مشغول به فعالیت می‌باشد. بیمه ها و نهاد های دولتی طرف قرار داد با بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی تهران: • خدمات درمانی • نیروهای مسلح • تامین اجتماعی • بیمه سلامت بيمارستان تخصصي پوست رازي داراي درمانگاه تخصصي پوست است كه همه‌روزه غير از روزهاي تعطيل پذيراي بيماران مي‌باشد. کلینیک‌های تخصصی بیمارستان رازی تهران : • دیفن یسپرون • تومور • عفونی • جراحی • جراحی پلاستیک • گوش حلق و بینی • نوردرمانی • روانپزشکی • پوست • پمفیگوس • پیگیری • MF

تهران - تهران: خیابان وحدت اسلامی ; میدان وحدت اسلامی بن بست رازی

تلفن

2155630223

لیست پزشکان بیمارستان پوست رازی

پزشکان


دکتر اساتیدپوست ومو (هیئت علمی-دانشجویی) - بیمارستان پوست رازی

بیماریهای پوست

درمانگاه (هیئت علمی-دانشجویی)

دکتر اساتیدپوست ومو (هیئت علمی)صبح - بیمارستان پوست رازی

بیماریهای پوست

درمانگاه (هیئت علمی)صبح

دکتر اساتیدپوست ومو (هیئت علمی)عصر - بیمارستان پوست رازی

بیماریهای پوست

درمانگاه (هیئت علمی)عصر

دکتر زیبایی آقای دکتر احسانی - بیمارستان پوست رازی

بیماریهای پوست

کلینیک آقای دکتر احسانی

پوست و مو
دکتر آلوپسی ارئاتا - بیمارستان پوست رازی

بیماریهای پوست

درمانگاه ارئاتا

دکتر زینب اریانیان - بیمارستان پوست رازی

متخصص پوست و مو

دکتر زینب اریانیان

دکتر ایفا اعتصامی - بیمارستان پوست رازی

متخصص پوست ومو

دکتر ایفا اعتصامی

متخصص پوست ومو
دکتر . پمفیگوس - بیمارستان پوست رازی

بیماریهای پوست

درمانگاه پمفیگوس

دکتر . پیگیری - بیمارستان پوست رازی

نامشخص

درمانگاه پیگیری

دکتر کارشناس تغذیه - بیمارستان پوست رازی

علوم تغذیه

دکتر کارشناس تغذیه

دکتر کلینیک لیزر موهای زائد تمام بدن ویژه آقایان - بیمارستان پوست رازی

بیماریهای پوست

دکتر کلینیک لیزر موهای زائد تمام بدن ویژه آقایان

دکتر قلب وعروق خانم دکترشکریان زاده - بیمارستان پوست رازی

بیماریهای قلب و عروق

درمانگاه خانم دکترشکریان زاده

دکتر غدد خانم دکترشیمامولایی - بیمارستان پوست رازی

غدد درون ریز و متابولیسم

درمانگاه خانم دکترشیمامولایی

دکتر داخلی خانم دکترمهدخت پارسی راد - بیمارستان پوست رازی

متخصص داخلی

درمانگاه خانم دکترمهدخت پارسی راد

متخصص
دکتر کلینیک پوست دکتراحمدرضاطاهری - بیمارستان پوست رازی

بیماریهای پوست

دکتر کلینیک پوست دکتراحمدرضاطاهری

متخصص
دکتر جراح ترمیمی دکترافشین فتحی - بیمارستان پوست رازی

جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

دکتر جراح ترمیمی دکترافشین فتحی

دکتر کلینیک پوست دکترالهه نظری - بیمارستان پوست رازی

متخصص پوست و مو

دکتر کلینیک پوست دکترالهه نظری

دکتر کلینیک پوست دکترامیررضا حنیف نیا - بیمارستان پوست رازی

متخصص پوست و مو

دکتر کلینیک پوست دکترامیررضا حنیف نیا

دکتر کلینیک دکترامیرسلیمانی - بیمارستان پوست رازی

متخصص پوست و مو

دکتر کلینیک دکترامیرسلیمانی

دکتر کلینیک پوست دکترایمان روغنی - بیمارستان پوست رازی

متخصص پوست و مو

دکتر کلینیک پوست دکترایمان روغنی

دکتر کلینیک پوست دکترپری رحیمی - بیمارستان پوست رازی

متخصص پوست و مو

دکتر کلینیک پوست دکترپری رحیمی

دکتر جراح ترمیمی دکترجوادرحمتی - بیمارستان پوست رازی

متخصص جراحی پلاستیک

دکتر جراح ترمیمی دکترجوادرحمتی

دکتر کلینیک ویژه دکترحمیدرضامحمودی - بیمارستان پوست رازی

متخصص پوست و مو

دکتر کلینیک ویژه دکترحمیدرضامحمودی

دکتر جراح عمومی دکترخدیجه کی تبار - بیمارستان پوست رازی

جراحی عمومی

دکتر جراح عمومی دکترخدیجه کی تبار

دکتر کلینیک پوست دکتررضاآزادی - بیمارستان پوست رازی

پوست اطفال

دکتر کلینیک پوست دکتررضاآزادی

اطفال
دکتر گوش وحلق وبینی دکترسوره علاف اکبری - بیمارستان پوست رازی

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

درمانگاه دکترسوره علاف اکبری

متخصص گوش و حلق وبینی
دکتر جراح ترمیمی دکترسهراب مرادی بجستانی - بیمارستان پوست رازی

جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

دکتر جراح ترمیمی دکترسهراب مرادی بجستانی

دکتر ویژه دکترشاهین حمزه لو - بیمارستان پوست رازی

بیماریهای پوست

کلینیک دکترشاهین حمزه لو

دکتر جراح ترمیمی دکترشهریارحدادی ابیانه - بیمارستان پوست رازی

متخصص جراحی پلاستکی

دکتر جراح ترمیمی دکترشهریارحدادی ابیانه

دکتر کلینیک پوست دکترشیرین بهروزی فر - بیمارستان پوست رازی

بیماریهای پوست

دکتر کلینیک پوست دکترشیرین بهروزی فر

متخصص پوست
دکتر کلینیک ویژه دکترصفوراشکوئی نژاد - بیمارستان پوست رازی

بیماریهای پوست

دکتر کلینیک ویژه دکترصفوراشکوئی نژاد

دکتر عفونی دکترطاهره سوری - بیمارستان پوست رازی

بیماریهای عفونی و گرمسیری

درمانگاه دکترطاهره سوری

دکتر کلینیک ویژه دکترعلی صادقی نیا - بیمارستان پوست رازی

متخصص پوست و مو

دکتر کلینیک ویژه دکترعلی صادقی نیا

پوست و مو
دکتر ( سونوگرافی) دکترفائزه خراسانی زاده - بیمارستان پوست رازی

سونوگرافی

دکتر ( سونوگرافی) دکترفائزه خراسانی زاده

دکتر جراح ترمیمی دکترکوروش قنبرزاده - بیمارستان پوست رازی

متخصص جراحی پلاستیک

دکتر جراح ترمیمی دکترکوروش قنبرزاده

دکتر کلینیک ویژه دکترمریم نسیمی - بیمارستان پوست رازی

متخصص پوست و مو

دکتر کلینیک ویژه دکترمریم نسیمی

دکتر کلینیک پوست دکترمسعودمرادی - بیمارستان پوست رازی

بیماریهای پوست

دکتر کلینیک پوست دکترمسعودمرادی

دکتر عفونی دکترمهران نیکبخت - بیمارستان پوست رازی

بیماریهای عفونی و گرمسیری

درمانگاه دکترمهران نیکبخت

متخصص عفونی
دکتر کلینیک پوست دکترمهرنازصالحی - بیمارستان پوست رازی

بیماریهای پوست

دکتر کلینیک پوست دکترمهرنازصالحی

دکتر روانپزشکی دکتریوسف فکور - بیمارستان پوست رازی

روانپزشکی

درمانگاه دکتریوسف فکور

دکتر زهرا صفاریان - بیمارستان پوست رازی

بیماریهای پوست

دکتر زهرا صفاریان

دکتر کلینیک لیزر موهای زائد صورت یا قسمتی از بدن - بیمارستان پوست رازی

بیماریهای پوست

دکتر کلینیک لیزر موهای زائد صورت یا قسمتی از بدن

دکتر ارغوان عزیزپور - بیمارستان پوست رازی

متخصص پوست و مو

دکتر ارغوان عزیزپور

دکتر شاهرخ قاضی زاده - بیمارستان پوست رازی

جراحی عمومی

دکتر شاهرخ قاضی زاده

دکتر کلینیک لیزر موهای زائد کل بدن - بیمارستان پوست رازی

بیماریهای پوست

دکتر کلینیک لیزر موهای زائد کل بدن

دکتر نسیم مظلومی توتونچی - بیمارستان پوست رازی

بیماریهای پوست

کلینیک ویژه مظلومی توتونچی

متخصص پوست وزیبایی
لیست خدمات بیمارستان پوست رازی

خدمات


آزمایش صبح

آزمایش عصر

اتاق عمل تومور

درمانگاه اساتید دانشگاه (هیت علمی)شیفت صبح

درمانگاه اطفال

درمانگاه الوپسی ارِئاتا

درمانگاه اورژانس

درمانگاه پمفیگوس

درمانگاه پوست و مو شیفت صبح

درمانگاه پوست و مو شیفت عصر

درمانگاه پوست ومو (هیئت علمی) صبح

درمانگاه پوست ومو (هیئت علمی) عصر

درمانگاه پیگیری

درمانگاه تغذیه شیفت صبح

درمانگاه جراح عمومی

درمانگاه داخلی شیفت صبح

درمانگاه زیبایی

درمانگاه زیبایی (ژل -بوتاکس)

درمانگاه عفونی شیفت صبح

درمانگاه عفونی شیفت عصر

درمانگاه قلب

فوق تخصص غدد درون ریز م متابولیزم

فوق تخصص غدد-دیابت-تیرویید

کلینیک بیهوشی

کلینیک بیهوشی

کلینیک پوست و مو mf

کلینیک پوست و مو پچ تست

کلینیک جراح عمومی (عصر)

کلینیک جراحی پلاستیک

کلینیک جراحی عمومی

کلینیک روانپزشکی شیفت صبح

کلینیک سونوگرافی

کلینیک سونوگرافی(عصر)

کلینیک عفونی

کلینیک قلب

کلینیک گوش و حلق و بینی

کلینیک لیزر

کلینیک لیزر موهائی زائدصورت و بخشی از بدن

کلینیک لیزر موهائی زائدکل بدن

کلینیک ویژه - شیفت صبح

کلینیک ویژه - شیفت عصر

کلینیک ویژه بانوان - شیفت عصر (خانم دکتر قندی)

کلینیک ویژه سونوگرافی

کلینیک ویژه شیفت عصر _(اموزشی)

کلینیک ویژه صبح - حضوری

کلینیک ویژه کادر درمان

لیزر موهای زائد پایین تنه آقایان توسط تکنسین آقا

لیزر موهای زائد تمام بدن آقایان توسط تکنسین آقا

لیزر موهای زائد فقط صورت

لیزر موهای زاد