پروفایل پزشک

شماره نظام پزشکی: 23574 95٪ موافق 915 بازدید
شماره نظام پزشکی: 23574

دکتر سید حسین صادقی

روانپزشکی

915 بازدید 95٪ موافق

دریافت نوبت

پزشکان مشابه

اطلاعات مراکز

بیمارستان شهید محمد منتظری
اصفهان - نجف آباد - تقاطع خیابان 22 بهمن و 17 شهریور
3142643000
بستنبرای دانلود رایگان اپلیکیشن اندروید نوبت دهی کلیک کنید.