پروفایل مرکز درمانی

سایت نوبت دهی اینترنتی پزشکان مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید


اصفهان - اصفهان: خیابان استانداری-مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

تلفن

3132222127

لیست پزشکان مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

پزشکان


دکتر سرور آرمان - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

روانپزشکی کودک و نوجوان

دکتر سرور آرمان

دکتر شهلا آکوچکیان - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

روانپزشکی

دکتر شهلا آکوچکیان

دکتر امرا... ابراهیمی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

ایمونولوژی و آلرژی بالینی

دکتر امرا... ابراهیمی

دکتر محمد ابطحی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

جراحی عمومی

دکتر محمد ابطحی

دکتر غلامحسین احمدزاده - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

روانپزشکی

دکتر غلامحسین احمدزاده

دکتر محمدرضا اخباری - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای قلب و عروق

دکتر محمدرضا اخباری

دکتر فرح اسماعیلی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

روماتولوژی

دکتر فرح اسماعیلی

دکتر پریسا امامی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر پریسا امامی

دکتر مریم امامی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر مریم امامی

دکتر مجید برکتین - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر مجید برکتین

دکتر علی پورمقدس - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای قلب و عروق

دکتر علی پورمقدس

دکتر نازیلا پوستیان - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای پوست

دکتر نازیلا پوستیان

دکتر فائزه تابش - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

پزشکی

دکتر فائزه تابش

دکتر الهام تابش - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای داخلی

دکتر الهام تابش

دکتر مرضیه تاجمیر ریاحی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

اکو کاردیوگرافی

دکتر مرضیه تاجمیر ریاحی

دکتر فرهاد تدین نجف آبادی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر فرهاد تدین نجف آبادی

دکتر بابک تمیزی فر - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

گوارش و کبد بالغین

دکتر بابک تمیزی فر

دکتر منصور ثالثی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

روماتولوژی

دکتر منصور ثالثی

دکتر امیر جاوید - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

پیوند کلیه

دکتر امیر جاوید

دکتر مسیح جهانبخش - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

جراحی عمومی

دکتر مسیح جهانبخش

دکتر مصطفی حق شناس - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

روانپزشکی اطفال

دکتر مصطفی حق شناس

دکتر شیلا حقیقت - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر شیلا حقیقت

دکتر مریم حیدرپور - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر مریم حیدرپور

دکتر رامین حیدری - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای قلب و عروق

دکتر رامین حیدری

دکتر زیبا خرم - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

گوارش و کبد بالغین

دکتر زیبا خرم

دکتر سعید خسروی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر سعید خسروی

دکتر نوشین خلیلی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر نوشین خلیلی

دکتر غلامرضا خیر آبادی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر غلامرضا خیر آبادی

دکتر منیژه دانش - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای قلب و عروق

دکتر منیژه دانش

دکتر مصطفی رئیسی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

گوارش و کبد بالغین

دکتر مصطفی رئیسی

دکتر فاطمه رجبی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر فاطمه رجبی

دکتر مجید رمضانی بورانی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر مجید رمضانی بورانی

دکتر علیرضا ریاضی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

پزشکی

دکتر علیرضا ریاضی

دکتر راحله سادات سجاد - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر راحله سادات سجاد

دکتر فروغ سلطانی نژاد - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای ریه

دکتر فروغ سلطانی نژاد

دکتر هاجر سلیمی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

روانپزشکی

دکتر هاجر سلیمی

دکتر مریم سهیلی پور - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

گوارش و کبد بالغین

دکتر مریم سهیلی پور

دکتر امیرحسین سیادت - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای پوست

دکتر امیرحسین سیادت

دکتر منصور سیاوش دستجردی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر منصور سیاوش دستجردی

دکتر کتایون شفیعی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

روانپزشکی

دکتر کتایون شفیعی

دکتر فرشته شکیبایی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

روانپزشکی کودک و نوجوان

دکتر فرشته شکیبایی

روانپزشکی
دکتر حسن شمیرانی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

اقدامات مداخله‌ای قلب بزرگسال

دکتر حسن شمیرانی

دکتر شهرزاد شهیدی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

نفرولوژی

دکتر شهرزاد شهیدی

دکتر مینا صابر - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای پوست

دکتر مینا صابر

دکتر نرجس صابری - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر نرجس صابری

دکتر مهرداد صالحی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر مهرداد صالحی

دکتر حمید طالب زاده - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

پزشکی

دکتر حمید طالب زاده

دکتر مجید طالبی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

گوارش و کبد بالغین

دکتر مجید طالبی

دکتر پریسا طاهری - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر پریسا طاهری

دکتر هادی عبدالهی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

گوارش و کبد بالغین

دکتر هادی عبدالهی

دکتر مرضیه عسیس - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

روماتولوژی

دکتر مرضیه عسیس

دکتر عبدالامیر عطاپور - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

نفرولوژی

دکتر عبدالامیر عطاپور

دکتر گیتا فقیهی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای پوست

دکتر گیتا فقیهی

دکتر غلامرضا قاسمی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

مشاوره

دکتر غلامرضا قاسمی

دکتر محمدرضا قرائتی کوپائی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر محمدرضا قرائتی کوپائی

دکتر مژگان کاراحمدی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

روانپزشکی کودک و نوجوان

دکتر مژگان کاراحمدی

دکتر رضا کاظمی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر رضا کاظمی

دکتر افسانه کرباسی آمل - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

روانپزشکی اطفال

دکتر افسانه کرباسی آمل

دکتر حمید کلانتری - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

گوارش و کبد بالغین

دکتر حمید کلانتری

دکتر مریم کی پور - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

روانپزشکی اطفال

دکتر مریم کی پور

دکتر فرناز گل محمدی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

روانپزشکی اطفال

دکتر فرناز گل محمدی

دکتر وحید گوهریان - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

جراحی قفسه صدری

دکتر وحید گوهریان

دکتر الهام محبتی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

روانپزشکی

دکتر الهام محبتی

دکتر نرگس محمدی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

پزشکی

دکتر نرگس محمدی

دکتر آزاده مشایخی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

روانپزشکی

دکتر آزاده مشایخی

دکتر نسرین معتمدی فرد - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

پوست و مو

دکتر نسرین معتمدی فرد

دکتر حمید رضا موسوی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

روماتولوژی

دکتر حمید رضا موسوی

دکتر فاطمه السادات ناجی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

اعص

دکتر فاطمه السادات ناجی

دکتر زهره نادری - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای ریه

دکتر زهره نادری

دکتر بدرالدین نجمی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

پزشکی

دکتر بدرالدین نجمی

دکتر حمید نصری - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

نفرولوژی

دکتر حمید نصری

دکتر سحر وحدت - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

نفرولوژی

دکتر سحر وحدت

دکتر بابک وحدت پور - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر بابک وحدت پور

دکتر سمانه وطنخواه - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر سمانه وطنخواه

دکتر رسول هاشمی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر رسول هاشمی

دکتر محمد یزدانی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر محمد یزدانی

لیست خدمات مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

خدمات


اختلالات روان جنسی

اعصاب وروان

پوست ومو

جراح عمومی

جراح کلیه ومجاری ادراری

داخلی کلیه

داخلی مغز واعصاب

درمانگاه خواب

روانپزشکی کودک ونوجوان

روانشناس بالینی

روماتولوژی ومفاصل

طب فیزیکی

عروق و واریس

عفونی

فوق تخصص ریه

فوق تخصص غدد

فوق تخصص گوارش

قلب وعروق

مشاوره خانواده