پروفایل مرکز درمانی

سایت نوبت دهی مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید


درباره مرکز

بیمارستان خورشید اصفهان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی با نام دیگر بیمارستان نور و علی اصغر در سال ۱۳۰۰ هجری شمسی به بهره برداری رسید ، این مرکز با ۱۵۰۰۰ مترمربع مساحت و با ۲۲۴ تخت فعال در این مرکز یکی از بزرگ ترین مراکز درمانی اصفهان به شمار میرود.

بیمارستان خورشید مناسب ترین بیمارستان مرکزی اصفهان برای مراجعه و پذیرش بیماران اعصاب و روان به شمار میرود.

بخش های فعال بیمارستان خورشید:

ICU - جراحی قلب CCU - اتاق عمل جراحی قلب - اتاق عمل پیوند - بخش اورولوژی - بخش داخلی و قلب زنان - بخش داخلی و قلب مردان - بخش دیالیز صفاقی - بخش روانپزشکی زنان - بخش روانپزشکی مردان - بخش ریه - بخش مسمومین - بخش منتخب - بخش نفرولوژی - بخش همودیالیز - بخش پیوند - بخش گوارش

بخش های پاراکلینیک بیمارستان خورشید

واحد آندوسکوپی - واحد اکو - واحد پوست - آزمایشگاه - رادیولوژی - سونوگرافی - سی تی لاسکن - گاما اسکن

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان خورشید

بیمه های خدمات درمانی - تامین اجتماعی - نیروهای مسلح - کمیته امداد - بانک ملت - بانک سپه - بانک کشاورزی - بانک صادرات - صدا و سیما - معلم - بیمه دانا - بیمه ایران - امور زندانها و صنایع و معادن پیربکران


اصفهان - اصفهان: خیابان استانداری-مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

تلفن

3133033740

لیست پزشکان مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

پزشکان


دکتر افسانه کرباسی آمل - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

روانپزشکی اطفال

دکتر افسانه کرباسی آمل

دکتر الهام تابش - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای داخلی

دکتر الهام تابش

دکتر امرا... ابراهیمی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

ایمونولوژی و آلرژی بالینی

دکتر امرا... ابراهیمی

دکتر امیر جاوید - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

پیوند کلیه

دکتر امیر جاوید

دکتر امیرحسین سیادت - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای پوست

دکتر امیرحسین سیادت

دکتر بابک تمیزی فر - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

گوارش و کبد بالغین

دکتر بابک تمیزی فر

دکتر بابک وحدت پور - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر بابک وحدت پور

دکتر بدرالدین نجمی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

ایمونولوژی و آلرژی بالینی

دکتر بدرالدین نجمی

دکتر پریسا امامی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر پریسا امامی

دکتر پریسا طاهری - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر پریسا طاهری

دکتر حسن شمیرانی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

اقدامات مداخله‌ای قلب بزرگسال

دکتر حسن شمیرانی

دکتر حمید طالب زاده - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

پزشکی

دکتر حمید طالب زاده

دکتر حمید نصری - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

نفرولوژی

دکتر حمید نصری

دکتر حمید رضا موسوی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

روماتولوژی

دکتر حمید رضا موسوی

دکتر راحله سادات سجاد - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر راحله سادات سجاد

دکتر رامین حیدری - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای قلب و عروق

دکتر رامین حیدری

دکتر رسول هاشمی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر رسول هاشمی

دکتر رضا کاظمی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر رضا کاظمی

دکتر زهره نادری - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای داخلی

دکتر زهره نادری

دکتر زیبا خرم - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

گوارش و کبد بالغین

دکتر زیبا خرم

دکتر سحر وحدت - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

پزشکی

دکتر سحر وحدت

دکتر سعید خسروی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر سعید خسروی

دکتر سمانه وطنخواه - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر سمانه وطنخواه

دکتر شهرزاد شهیدی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

نفرولوژی

دکتر شهرزاد شهیدی

دکتر شهلا آکوچکیان - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

روانپزشکی

دکتر شهلا آکوچکیان

دکتر شیلا حقیقت - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر شیلا حقیقت

دکتر عبدالامیر عطاپور - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

نفرولوژی

دکتر عبدالامیر عطاپور

دکتر علی پورمقدس - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای قلب و عروق

دکتر علی پورمقدس

دکتر علیرضا ریاضی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

پزشکی

دکتر علیرضا ریاضی

دکتر غلامحسین احمدزاده - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

روانپزشکی

دکتر غلامحسین احمدزاده

دکتر غلامرضا خیر آبادی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر غلامرضا خیر آبادی

دکتر غلامرضا قاسمی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

مشاوره

دکتر غلامرضا قاسمی

دکتر فائزه تابش - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

پزشکی

دکتر فائزه تابش

دکتر فاطمه رجبی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر فاطمه رجبی

دکتر فاطمه زرگر - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

ایمونولوژی و آلرژی بالینی

دکتر فاطمه زرگر

دکتر فاطمه السادات ناجی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

اعص

دکتر فاطمه السادات ناجی

دکتر فرناز گل محمدی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

روانپزشکی اطفال

دکتر فرناز گل محمدی

دکتر فروغ سلطانی نژاد - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای ریه

دکتر فروغ سلطانی نژاد

دکتر فرهاد تدین نجف آبادی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر فرهاد تدین نجف آبادی

دکتر کتایون شفیعی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

روانپزشکی

دکتر کتایون شفیعی

دکتر گیتا فقیهی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای پوست

دکتر گیتا فقیهی

دکتر مجید برکتین - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر مجید برکتین

دکتر مجید رمضانی بورانی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر مجید رمضانی بورانی

دکتر مجید طالبی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

گوارش و کبد بالغین

دکتر مجید طالبی

دکتر محمد ابطحی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

جراحی عمومی

دکتر محمد ابطحی

دکتر محمد یزدانی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر محمد یزدانی

دکتر محمدرضا اخباری - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای قلب و عروق

دکتر محمدرضا اخباری

دکتر محمدرضا قرائتی کوپائی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر محمدرضا قرائتی کوپائی

دکتر مرضیه تاجمیر ریاحی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

اکو کاردیوگرافی

دکتر مرضیه تاجمیر ریاحی

دکتر مرضیه عسیس - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

روماتولوژی

دکتر مرضیه عسیس

دکتر مریم امامی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر مریم امامی

دکتر مریم حیدرپور - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر مریم حیدرپور

دکتر مریم سهیلی پور - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

گوارش و کبد بالغین

دکتر مریم سهیلی پور

دکتر مریم کی پور - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

روانپزشکی

دکتر مریم کی پور

دکتر مژگان کاراحمدی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

روانپزشکی کودک و نوجوان

دکتر مژگان کاراحمدی

دکتر مسیح جهانبخش - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

جراحی عمومی

دکتر مسیح جهانبخش

دکتر مصطفی رئیسی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

گوارش و کبد بالغین

دکتر مصطفی رئیسی

دکتر منصور ثالثی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

روماتولوژی

دکتر منصور ثالثی

دکتر منصور سیاوش دستجردی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر منصور سیاوش دستجردی

دکتر مهرداد صالحی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر مهرداد صالحی

دکتر مینا صابر - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای پوست

دکتر مینا صابر

دکتر نازیلا پوستیان - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

بیماریهای پوست

دکتر نازیلا پوستیان

دکتر نرجس صابری - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر نرجس صابری

دکتر نوشین خلیلی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر نوشین خلیلی

دکتر وحید گوهریان - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

جراحی قفسه صدری

دکتر وحید گوهریان

دکتر هاجر سلیمی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

روانپزشکی

دکتر هاجر سلیمی

دکتر هادی عبدالهی - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

گوارش و کبد بالغین

دکتر هادی عبدالهی

لیست خدمات مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

خدمات


اختلالات روان جنسی

اعصاب وروان

جراح عمومی

جراح کلیه ومجاری ادراری

داخلی مغز واعصاب

داخلی کلیه

درمانگاه خواب

روانشناس بالینی

روانپزشکی کودک ونوجوان

روماتولوژی ومفاصل

طب فیزیکی

عروق و واریس

عفونی

فوق تخصص ریه

فوق تخصص غدد

فوق تخصص گوارش

قلب وعروق

مشاوره خانواده

پوست ومو