پروفایل مرکز درمانی

سایت نوبت دهی بیمارستان ضیائیان

بیمارستان ضیائیان

بیمارستان ضیائیان


تهران - تهران: خیابان قزوین ،دوراهی قپان میدان ابوذر، بیست متری ابوذر، مرکزآموزشی درمانی ضیائیان

تلفن

02155176810

لیست پزشکان بیمارستان ضیائیان

پزشکان


دکتر آتوسا معین افشار - بیمارستان ضیائیان

کودکان

دکتر آتوسا معین افشار

دکتر آزیتا ندائی - بیمارستان ضیائیان

زنان و زایمان

دکتر آزیتا ندائی

دکتر ابولفضل زنده دل - بیمارستان ضیائیان

طب سالمندی

دکتر ابولفضل زنده دل

دکتر ابولقاسم مرتضوی - بیمارستان ضیائیان

جراحی مغز و اعصاب

دکتر ابولقاسم مرتضوی

دکتر احسان سخاوتی مقدم - بیمارستان ضیائیان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر احسان سخاوتی مقدم

متخصص قلب و عروق
دکتر احمد قندهاری - بیمارستان ضیائیان

جراحی مغز و اعصاب

دکتر احمد قندهاری

جراحی مغز و اعصاب
دکتر احمدرضا رمضانپور - بیمارستان ضیائیان

ارتوپدی

دکتر احمدرضا رمضانپور

دکتر اصغر ملازاده - بیمارستان ضیائیان

چشم پزشکی

دکتر اصغر ملازاده

متخصص چشم پزشک
دکتر اعظم خراسانی - بیمارستان ضیائیان

جراحی عمومی

دکتر اعظم خراسانی

دکتر افسانه علی مدد تفرشی - بیمارستان ضیائیان

زنان و زایمان

دکتر افسانه علی مدد تفرشی

متخصص زنان و زایمان
دکتر اکرم نیازی - بیمارستان ضیائیان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر اکرم نیازی

متخصص قلب و عروق
دکتر الهام کارگزار - بیمارستان ضیائیان

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر الهام کارگزار

دکتر امین الرعایا - بیمارستان ضیائیان

طب سالمندی

دکتر امین الرعایا

طب سالمندان
دکتر پانته آ آریا - بیمارستان ضیائیان

طب سالمندی

دکتر پانته آ آریا

دکتر پرند حاصل - بیمارستان ضیائیان

و بارداری

دکتر پرند حاصل

متخصص زنان و زایمان
دکتر پریسا هاشمی - بیمارستان ضیائیان

زنان و زایمان

دکتر پریسا هاشمی

دکتر پزشک اورژانس1 - بیمارستان ضیائیان

پزشک اورژانس

دکتر پزشک اورژانس1

دکتر پزشک اورژانس2 - بیمارستان ضیائیان

پزشک اورژانس

دکتر پزشک اورژانس2

دکتر تست اورژانس1 - بیمارستان ضیائیان

پزشکی

دکتر تست اورژانس1

دکتر تست اورژانس2 - بیمارستان ضیائیان

پزشکی

دکتر تست اورژانس2

دکتر جلال محمودی - بیمارستان ضیائیان

متخصص گوش

دکتر جلال محمودی

دکتر حسن عطارچی - بیمارستان ضیائیان

ارتوپدی

دکتر حسن عطارچی

متخصص ارتوپدی
دکتر حسن کلایی - بیمارستان ضیائیان

متخصص روان شناس

دکتر حسن کلایی

دکتر حسین دیالمه - بیمارستان ضیائیان

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر حسین دیالمه

متخصص اورولوژی
دکتر حمید براهیمی - بیمارستان ضیائیان

پزشک خانواده

دکتر حمید براهیمی

دکتر حمید رضا حکمت - بیمارستان ضیائیان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر حمید رضا حکمت

متخصص قلب و عروق
دکتر راحله رضا سلطانی - بیمارستان ضیائیان

زنان و زایمان

دکتر راحله رضا سلطانی

متخصص زنان و زایمان
دکتر رامین کردی - بیمارستان ضیائیان

جراحی مغز و اعصاب

دکتر رامین کردی

دکتر رضا پارسایی - بیمارستان ضیائیان

جراحی عمومی

دکتر رضا پارسایی

دکتر رضا توکلی زاده - بیمارستان ضیائیان

فوق تخصص غدد

دکتر رضا توکلی زاده

فوق تخصص غدد و اطفال
دکتر رضا رضایی طاهر - بیمارستان ضیائیان

کودکان

دکتر رضا رضایی طاهر

متخصص کودکان
دکتر رضا سرهنگ نژاد - بیمارستان ضیائیان

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر رضا سرهنگ نژاد

دکتر رضا شفیعی پور - بیمارستان ضیائیان

ارتوپدی

دکتر رضا شفیعی پور

دکتر رضا عسگری - بیمارستان ضیائیان

متخصص اعصاب و روان

دکتر رضا عسگری

دکتر رضوان هاشمی - بیمارستان ضیائیان

علوم تغذیه

دکتر رضوان هاشمی

دکتر زاهد ملک محمدی - بیمارستان ضیائیان

جراحی مغز و اعصاب

دکتر زاهد ملک محمدی

دکتر زهرا ابراهیمی - بیمارستان ضیائیان

زنان و زایمان

دکتر زهرا ابراهیمی

دکتر زهرا طاولی - بیمارستان ضیائیان

زنان و زایمان

دکتر زهرا طاولی

متخصص زنان و زایمان
دکتر زهرا ممیز صعنت - بیمارستان ضیائیان

گوارش و کبد بالغین

دکتر زهرا ممیز صعنت

دکتر زهرا وکیل ازاد - بیمارستان ضیائیان

زنان و زایمان

دکتر زهرا وکیل ازاد

متخصص زنان و زایمان
دکتر زهرا وهابی - بیمارستان ضیائیان

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر زهرا وهابی

متخصص داخلی مغز و اعصاب
دکتر ساناز علی نجاتی - بیمارستان ضیائیان

زنان و زایمان

دکتر ساناز علی نجاتی

متخصص زنان و زایمان
دکتر سحر آبروشن - بیمارستان ضیائیان

زنان و زایمان

دکتر سحر آبروشن

دکتر سحر خان سلطانی - بیمارستان ضیائیان

جراحی عمومی

دکتر سحر خان سلطانی

دکتر سعید بیطرفان - بیمارستان ضیائیان

فوق تخصص قلب و عروق اطفال

دکتر سعید بیطرفان

متخصص قلب اطفال
دکتر سعید مهردل - بیمارستان ضیائیان

بیماریهای داخلی

دکتر سعید مهردل

دکتر سعید ناطقی - بیمارستان ضیائیان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر سعید ناطقی

متخصص قلب
دکتر سعید رضا جمالی مقدم - بیمارستان ضیائیان

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر سعید رضا جمالی مقدم

متخصص بیماریهای عفونی
دکتر سعیده احمدی - بیمارستان ضیائیان

بیماریهای ریه

دکتر سعیده احمدی

دکتر سمانه حقیقی - بیمارستان ضیائیان

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر سمانه حقیقی

دکتر سمیه مرادپناه - بیمارستان ضیائیان

زنان و زایمان

دکتر سمیه مرادپناه

متخصص زنان و زایمان
دکتر سیامک نیکبخت - بیمارستان ضیائیان

بیماریهای داخلی

دکتر سیامک نیکبخت

دکتر سید آفاق حسینی - بیمارستان ضیائیان

زنان و زایمان

دکتر سید آفاق حسینی

متخصص زنان و زایمان
دکتر سید احمد میرعارفین - بیمارستان ضیائیان

چشم پزشکی

دکتر سید احمد میرعارفین

متخصص چشم پزشک
دکتر سید امیر حسین جوادی - بیمارستان ضیائیان

جراحی مغز و اعصاب

دکتر سید امیر حسین جوادی

جراحی مغز و اعصاب
دکتر سید جواد موسوی - بیمارستان ضیائیان

جراحی عمومی

دکتر سید جواد موسوی

دکتر سید عباس سادات صفوی - بیمارستان ضیائیان

جراحی عمومی

دکتر سید عباس سادات صفوی

دکتر سیده زهرا بدرخواهان (فقط بیمار بالای 60 سال) - بیمارستان ضیائیان

طب سالمندی

دکتر سیده زهرا بدرخواهان (فقط بیمار بالای 60 سال)

دکتر شهربانو کاظمی - بیمارستان ضیائیان

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر شهربانو کاظمی

دکتر شیرین شهدایی - بیمارستان ضیائیان

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

دکتر شیرین شهدایی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان
دکتر شیما رئیسی (فقط بیمار بالای 60 سال) - بیمارستان ضیائیان

طب سالمندی

دکتر شیما رئیسی (فقط بیمار بالای 60 سال)

دکتر علی افشاری - بیمارستان ضیائیان

روماتولوژی

دکتر علی افشاری

دکتر علی طاوسیان - بیمارستان ضیائیان

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر علی طاوسیان

متخصص اورولوژی
دکتر علی نعیم - بیمارستان ضیائیان

جراحی مغز و اعصاب

دکتر علی نعیم

جراحی مغز و اعصاب
دکتر علی اشرف اقبالی - بیمارستان ضیائیان

متخصص اطفال

دکتر علی اشرف اقبالی

مغز و اعصاب کودکان
دکتر علی اصغر رحیمی شهمیرزادی - بیمارستان ضیائیان

جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

دکتر علی اصغر رحیمی شهمیرزادی

دکتر علی رضا رازقی - بیمارستان ضیائیان

ارتوپدی

دکتر علی رضا رازقی

متخصص ارتوپدی
دکتر علیرضا شریفی - بیمارستان ضیائیان

متخصص گوارش

دکتر علیرضا شریفی

دکتر علیرضا نمازی - بیمارستان ضیائیان

متخصص طب سالمندان

دکتر علیرضا نمازی

متخصص طب سالمندان
دکتر غزل شریعت پناهی - بیمارستان ضیائیان

کودکان

دکتر غزل شریعت پناهی

متخصص کودکان
دکتر فرزاد واقف داوری - بیمارستان ضیائیان

جراحی عمومی

دکتر فرزاد واقف داوری

دکتر فرگل سعادت - بیمارستان ضیائیان

زنان و زایمان

دکتر فرگل سعادت

دکتر فرناز اعتصام (فقط بیمار بالای 60 سال) - بیمارستان ضیائیان

طب سالمندی

دکتر فرناز اعتصام (فقط بیمار بالای 60 سال)

دکتر فروزنده فارغ پور - بیمارستان ضیائیان

زنان و زایمان

دکتر فروزنده فارغ پور

دکتر کامیز اشرف گنجوی - بیمارستان ضیائیان

کودکان

دکتر کامیز اشرف گنجوی

دکتر گلناز قاضی زاده - بیمارستان ضیائیان

متخصص کودکان

دکتر گلناز قاضی زاده

متخصص کودکان
دکتر لیلا اسلامی - بیمارستان ضیائیان

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر لیلا اسلامی

متخصص گوش و حلق و بینی
دکتر لیلا جعفری - بیمارستان ضیائیان

جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

دکتر لیلا جعفری

دکتر محسن طاهری - بیمارستان ضیائیان

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر محسن طاهری

متخصص اورولوژی
دکتر محمد شیرانی - بیمارستان ضیائیان

جراحی مغز و اعصاب

دکتر محمد شیرانی

دکتر محمد عفت پناه - بیمارستان ضیائیان

متخصص اعصاب و روان

دکتر محمد عفت پناه

دکتر محمد حسین شریف - بیمارستان ضیائیان

اوپتومتریسم

دکتر محمد حسین شریف

دکتر محمد حسین شریفی موقر - بیمارستان ضیائیان

متخصص گوش حلق و بینی

دکتر محمد حسین شریفی موقر

متخصص گوش حلق و بینی
دکتر محمد مهدی دانش پژوه - بیمارستان ضیائیان

جراحی عمومی

دکتر محمد مهدی دانش پژوه

دکتر محمدعلی وحیدیان - بیمارستان ضیائیان

جراحی عمومی

دکتر محمدعلی وحیدیان

دکتر مریم حسین نژاد - بیمارستان ضیائیان

زنان و زایمان

دکتر مریم حسین نژاد

دکتر مریم قربانی - بیمارستان ضیائیان

متخصص نفرولوژی

دکتر مریم قربانی

دکتر مریم کیا - بیمارستان ضیائیان

بیماریهای داخلی

دکتر مریم کیا

دکتر مسعود حاجی خواه - بیمارستان ضیائیان

متخصص ارتوپدی

دکتر مسعود حاجی خواه

متخصص ارتوپدی
دکتر معصومه رجبی - بیمارستان ضیائیان

زنان و زایمان

دکتر معصومه رجبی

متخصص زنان و زایمان
دکتر معصومه طالبی - بیمارستان ضیائیان

متخصص زنان و زایمان

دکتر معصومه طالبی

متخصص زنان و زایمان
دکتر مهتاب نظری - بیمارستان ضیائیان

کودکان

دکتر مهتاب نظری

دکتر مهدی وهار - بیمارستان ضیائیان

ارتوپدی

دکتر مهدی وهار

متخصص ستون و فقرات
دکتر مهران ابراهیمی - بیمارستان ضیائیان

بیماریهای ریه

دکتر مهران ابراهیمی

دکتر مهسا اسدابادی - بیمارستان ضیائیان

کودکان

دکتر مهسا اسدابادی

دکتر مهسا موسوی - بیمارستان ضیائیان

متخصص نورولوژی

دکتر مهسا موسوی

دکتر مهین بندریان - بیمارستان ضیائیان

زنان و زایمان

دکتر مهین بندریان

دکتر میثم علیمحمدی - بیمارستان ضیائیان

جراحی مغز و اعصاب

دکتر میثم علیمحمدی

دکتر نرگس زمانی - بیمارستان ضیائیان

زنان و زایمان

دکتر نرگس زمانی

دکتر نسیم مظلومی توتونچی - بیمارستان ضیائیان

متخصص پوست وزیبایی

دکتر نسیم مظلومی توتونچی

متخصص پوست وزیبایی
دکتر نیلوفر شکیباییان - بیمارستان ضیائیان

زنان و زایمان

دکتر نیلوفر شکیباییان

متخصص زنان و زایمان
دکتر نیما محسن کبیر - بیمارستان ضیائیان

جراح مغز واعصاب

دکتر نیما محسن کبیر

جراح مغز واعصاب
دکتر وارسته وکیلی - بیمارستان ضیائیان

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر وارسته وکیلی

متخصص گوش و حلق و بینی
دکتر هاله ناصر حجتی - بیمارستان ضیائیان

متخصص اورولوژی

دکتر هاله ناصر حجتی

متخصص اورولوژی
دکتر یسری جهانگیری - بیمارستان ضیائیان

جراحی عمومی

دکتر یسری جهانگیری

لیست خدمات بیمارستان ضیائیان

خدمات


اندویورولوژی و لاپارسکوپی

اورژانس

اورژانس1

اورژانس2

بینایی سنجی

متخصص چشم

کلینیک آسم و آلرژی

کلینیک ارتوپدی

کلینیک اطفال

کلینیک اعصاب و روان اطفال

کلینیک اعصاب وروان

کلینیک اورولوژی

کلینیک اورولوژی بزرگسال

کلینیک اورولوژی کودکان

کلینیک ایمونولوژی

کلینیک بارداری

کلینیک تغذیه

کلینیک جراحی انکولوژی

کلینیک جراحی ستون فقرات

کلینیک جراحی عمومی

کلینیک جراحی مغز واعصاب

کلینیک جراحی پلاستیک ورینو

کلینیک داخلی عفونی

کلینیک داخلی مغز و اعصاب بزرگسالان

کلینیک داخلی مغز و اعصاب کودکان

کلینیک داخلی مغزواعصاب

کلینیک داخلی و دیابت

کلینیک روانشناسی

کلینیک روماتولوژی

کلینیک ریه

کلینیک زنان

کلینیک طب سالمندان

کلینیک طب فیزیکی

کلینیک غدد

کلینیک قلب

کلینیک قلب اطفال

کلینیک قلب بزرگسال

کلینیک قلب کودکان

کلینیک ناباروری مردان

کلینیک نفرولوژی

کلینیک نفرولوژی بزرگسال

کلینیک نفرولوژی کودکان

کلینیک نوارعصب وعضله

کلینیک پروسات

کلینیک پزشک خانواده

کلینیک پستان

کلینیک پوست

کلینیک چشم پزشکی

کلینیک گوارش

کلینیک گوش وحلق بینی

گوارش بزرگسالان