مراکز درمانی

بیمارستان نیاپور بندرخمیر هرمزگان به همراهان پذیرش۲۴ پیوست

بیمارستان نیاپور بندرخمیر مازندران به جمع همراهان پذیرش۲۴ پیوست. بیماران و همراهان عزیزاین مرکز درمانی از این پس می توانند…

بیمارستان فارابی بستک هرمزگان از همراهان جدید پذیرش۲۴

بیمارستان فارابی بستک هرمزگان ، تحت پوشش خدمات سامانه نوبت دهی پذیرش۲۴ قرار گفت. بیماران عزیز از این پس می…

بیمارستان حضرت رسول اکرم فریدونشهر اصفهان در جمع همراهان پذیرش۲۴

بیمارستان حضرت رسول اکرم فریدونشهر اصفهان که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی قرار دارد به پذیرش۲۴ پیوست. پذیرش۲۴ در تلاش…

بیمارستان حضرت ابوالفضل میناب به پذیرش۲۴ پیوست

بیمارستان حضرت ابوالفضل میناب از بزرگ ترین بیمارستان های هرمزگان در حال حاضر تحت پوشش خدمات پذیرش۲۴ قرار گرفته است.…

بیمارستان رستمانی پارسیان هرمزگان از همراهان جدید پذیرش۲۴

بیمارستان رستمانی پارسیان هرمزگان از مراکز تخصصی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ، تحت پوشش خدمات نوبت دهی پذیرش۲۴…

بیمارستان سیدالشهدا سمیرم در جمع پذیرش۲۴ ای ها !

بیمارستان سیدالشهدا سمیرم به جمع پذیرش۲۴ پیوست. در حال حاضر مردم و بیماران عزیز می توانند بدونه هیچگونه محدودیت زمانی…

بیمارستان بوعلی چادگان اصفهان با پذیرش۲۴ همراه شد

بیمارستان بوعلی چادگان اصفهان ، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحت پوشش خدمات پذیرش۲۴ قرار گرفته است. برای دریافت…

همراهی بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان با پذیرش۲۴ !

پلی کلینیک تخصصی خانواده اصفهان ، هم اکنون به نرم افزار مدیریت کلینیک و نوبت های پذیرش۲۴ مجهز گردیده و…

بیمارستان امام علی رودان با پذیرش۲۴ همراه شد

بیمارستان امام علی رودان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران به جمع همراهان پذیرش۲۴ پیوست. مردم شریف مازندران می توانند…

بیمارستان شهدای دهاقان اصفهان همراه با پذیرش۲۴

بیمارستان شهدای دهاقان اصفهان از مجموعه های درمانی وابست به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جمع همراهان پذیرش۲۴ قرار گرفت.…
بستن
بستن