اخبار حوزه سلامت

حضور سپهر سلامت در اولین رویداد فناوری سلامت یزد

رویداد فناوری سلامت ، رویداد مهم کارآفرینی و فناوری اختصاصی حوزه سلامت است که در دو بخش به مدت دو…

چگونه با بیمار بستری رفتار کنیم

معیار واقعی برای یک پزشک خوب بودن فقط داشتن مدرک نیست. مدرک یا مهارت صرفا نمیتواند آنچه که از یک…
بستن
بستن