ارتباط با بیمار

خبرها

“PRM” و نقش آن در ارتباط بهتر با بیمار

مدیریت ارتباط با بیمار به تمام فرایندهایی اطلاق می شود که در مراکز درمانی نهایتا منجر به ارائه خدمت بهتر…
آموزش پذیرش24

بهره وری در درمان با سامانه پیامکی پذیرش۲۴

مدت های طولانی است که معمولا در تمامی مشاغلی که نیاز به ارتباط متقابل بین مراجع یا مشتری و کارفرما…
بستن
بستن