افشای راز بیمار

خبرها

در چه مواردی افشای اسرار بیمار توسط پزشک مجاز است؟

رازداری یکی از بنیادی‎ترین اصول اخلاقی در هر امری می‌باشد، اما در حیطه پزشکی به دلیل اعتمادی که بیمار به…
بستن
بستن