بیمارستان های اصفهان

خبرها

بیمارستان شهید منتظری اصفهان به پذیرش۲۴ ملحق شد

بیمارستان شهید منتظری اصفهان که در سال ۱۳۴۷ با ظرفیت ۲۵ تخت تاسیس شد در سال ۱۳۶۱ به بهره برداری…
خبرها

بیمارستان خورشید اصفهان در جمع پذیرش۲۴

بیمارستان خورشید اصفهان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی با نام دیگر بیمارستان نور و علی اصغر در سال ۱۳۰۰ هجری…
خبرها

به زودی سراسر استان اصفهان و شهرستانهای تابعه تحت پوشش خدمات پذیرش۲۴

استان اصفهان ، ششمین استان وسیع ایران و سومین استان پرجمعیت ایران با بیش از ۵،۰۰۰،۰۰۰ نفر جمعیت و یکی…
بستن
بستن