تست آنلاین کوررنگی

بیماری های چشم

شاید شما هم به کور رنگی مبتلا باشید!

کور رنگی چیست؟ اکثر ما تجربه دید یکسانی از رنگ های اجسام اطرافمان داریم. اما بعضی افراد یک یا چند…
بستن
بستن