رضایتمندی بیمار

آموزش پذیرش24

بهره وری در درمان با سامانه پیامکی پذیرش۲۴

مدت های طولانی است که معمولا در تمامی مشاغلی که نیاز به ارتباط متقابل بین مراجع یا مشتری و کارفرما…
خبرها

رضایتمندی بیمار و رابطه آن با عملکرد مرکز درمانی

رضایتمندی بیمار به دریافت خدمات بهداشتی-درمانی مورد نیاز وی اطلاق می شود. هرچه پاسخگویی به این نیاز بهتر، سریع تر…
خبرها

کادر درمان، تراز کیفیت پزشکان

  از بحث‌برانگیزترین مباحث حوزه‌ی ارایه خدمات درمانی می­توان به انتخاب هوشمندانه و شایسته‌ی کادر درمان به ویژه منشی‌ها اشاره…
بستن
بستن