صندوقچه اسرار

خبرها

صندوقچه اسرار پزشکی بیمار

پرونده­های پزشکی به مثابه صندوقچه اسرار برای بیمار می باشد. پرونده پزشکی باید با توجه به فرایند مراقبتی بیمار و…
بستن
بستن