مزایای پرونده الکترونیک

امکانات پذیرش 24

پرونده الکترونیک سلامت بیمار و مزایای آن

پرونده الکترونیک سامانه پذیرش۲۴ به پزشکان این امکان را می دهد تا نیازی به ثبت اطلاعات بیماران خود در فرم…
بستن
بستن