پرونده الکترونیک

خبرها

پیاده سازی نظام ارجاع در پذیرش۲۴

در راستای پیاده‌سازی طرح تحول سلامت در زیرساخت های پزشکی و حوزه های فعال سلامت در کشور این افتخار را…
امکانات پذیرش 24

پرونده الکترونیک سلامت بیمار و مزایای آن

پرونده الکترونیک سامانه پذیرش۲۴ به پزشکان این امکان را می دهد تا نیازی به ثبت اطلاعات بیماران خود در فرم…
خبرها

صندوقچه اسرار پزشکی بیمار

پرونده­های پزشکی به مثابه صندوقچه اسرار برای بیمار می باشد. پرونده پزشکی باید با توجه به فرایند مراقبتی بیمار و…
بستن
بستن