پزشکان

خبرها

کاهش هزینه ها در نظام ارجاع

همانطور که در مطالب قبلی مربوط به طرح تحول سلامت ، سپاس و نظام ارجاع برای شما توضیح دادیم اهداف…
خبرها

بازاریابی دیجیتال برای پزشکان: مفاهیم و ضرورت ها

دیجیتال مارکتینگ (Digital Marketing) مجموعه ای از اقدامات برای دست یابی به فروش بیشتر است که از طریق ابزارهای مختلف…
خبرها

یک قدم تا برندسازی پزشکان

برندسازی شخصی یا پرسنال برندینگ از موضوعاتی است که امروزه ذهن هر پزشکی را به خود درگیر کرده است. رشد…
خبرها

پزشکان فراتر از آنچه که هستید بیندیشید

فراتر اندیشیدن یک راه برای نشان دادن این است که ما طبق کلیشه های معمول فکر نمیکنیم و میتوانیم یک…
بستن
بستن