پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
889 icon
دکتر بینایی سنجی

دکتر بینایی سنجی

icon 1 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 587493
  • کارشناس ارشد بینایی سنجی

فعالیت های دکتر بینایی سنجی

icon پذیرش24 بیش از 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر بینایی سنجی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر بینایی سنجی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر بینایی سنجی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم آقای دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

درمانگاه شبانه روزی مهرجرد

گزارش تلفن و آدرس صحیح

تهران - تهران ، دماوند ، شهر جدید پردیس ، فاز 2 ، بین میدان امام خمینی ( ره و پارک