تیم پذیرش24

دنیای بهتر

همه انسان‌ها در طول زندگی خود اثراتی کوچک و یا بزرگ بر روی جامعه خود می گذارند. گاهی این اثرات خواسته و گاهی ناخواسته است. گاهی انسان‌ها با برنامه و گاهی بدون هیچ گونه برنامه ای منشا اثرات خود بر جامعه خود خواهند بود. اما انسان‌هایی که با برنامه قصد دارند منشا برکت برای جامعه باشند عمدتا هدف دارند و برای زندگی خود رسالتی را تعیین کرده اند.

گاهی این رسالت‌ها به حدی زیباست که وصف شدنی نیست. مهم نیست این رسالت‌ها چقدر کوچک یا بزرگ باشد ارزش واقعی و فوق العاده زیبای آن زمانی خود را نشان خواهد داد که دنیا را جای بهتری برای زندگی ما انسان‌ها کند.

و اما اینجا در یزد در دل کویر یکی از زیباترین کشورهای دنیا، مردمانی سخت کوش هستند که آب را با سختی فراوان از دل خاک تشنه بیرون کشیدند و حیات را به معنای واقعی کلمه جاری ساختند. اجداد ما اثبات کردند در هر شرایطی می‌توان عالی زیست و زندگی را هدیه داد و دنیا را جای بهتری برای زندگی کرد.

حال از این نسل، جوانانی هستند که نیت کرده اند مسیر نیاکان خود را ادامه داده و آنها نیز منشا خیر و برکت و مایه بهتر شدن دنیایی که در آن زندگی می کنیم شوند. جوانانی که درد و رنج بیماران را درک کردند و عزم راسخ کردند تا بیماران به جز درد و رنج مستقیم حاصل شده از بیماری هیچ درد دیگری را متحمل نشوند و لذت یک درمان رویایی را تجربه کنند. این موضوع رسالت و دلیل زندگانی این جوانان شده است.

ابوالفضل ساجدی

من ابوالفضل ساجدی به همراه محمد رضا طباطبایی، محمد ابراهیم قانع و حامد صادقی نژاد سال ۱۳۹۴ دست در دست هم گذاشتیم و با یکدیگر عهد بستیم از این رسالت خود دست نکشیم و تا توان هست به عشق هدف مقدسمان بکوشیم.

حال که این متن را می نویسم نزدیک به پنجاه نفر از بهترین های این خاک با ما هم پیمان شدند و جلوتر از ما برای تحقق این هدف می کوشند.

ما با عشق گوشه ای از این دنیای زیبا را ساختیم و دائما در تلاشیم که آنچه ساختیم هر روز بهتر از دیروز باشد. امیدواریم شرایط زندگی برای شما به گونه ای رقم نخورد که هیچ گاه به پذیرش۲۴ نیاز پیدا کنید و همیشه در صحت و سلامت باشید اما اگر این اتفاق افتاد امیدواریم ما بتوانیم رویایی ترین تجربه درمان را برای شما خلق کنیم.