ارتباط با پشتیبانی پذیرش24

در صورت بروز هرگونه مشکل و یا برای ارائه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود با تیم پشتیبانی پذیرش24، از طریق پرکردن فرم زیر در ارتباط باشید.
  • در ارایه توضیحات به طور کامل مسئله را توصیف کنید تا همکاران ما در واحد پشتیبانی به بهترین شکل پاسخگوی شما باشند .