promote
بازگشت به سوالات

علت یابی کم خونی و درمان آن

سوال شده 01 آبان 1399 در

خون، سرطان و انکولوژی

توسط زهراالسادات
1112 بازدید

خانمی ۲۳ ساله هستم،در آزمایش اخیرم ferritin38وRBC4.12 بوده،چگونه علت کم خونی را پیدا کنم؟

مخفی کردن نظرات کاربران
نظر
پاسخ به این سؤال

برای راهنمایی بهتر کاربران لطفا جواب ۱۰۰ تا ۲۰۰ کلمه ای ثبت کنید.

توجه داشته باشید که توضیحات مفصل باعث افزایش تعداد بازدید کنندگان این پاسخ خواهد شد .

اگر اقدامی روی این پاسخ انجام گرفت مرا از طریق ایمیل باخبر کن
نظر شما برای این سوال:
اگر اقدامی روی این پاسخ انجام گرفت مرا از طریق ایمیل باخبر کن

0 پاسخ