promote
بازگشت به سوالات

احساس فشار در قفسه سینه

1123 بازدید

من بدون هیچ علائمی چند روز هست احساس فشار دارم  در قفسه سینه.

 آیا نیاز به مراجعه و تست هست؟sad؟؟  

ممکنه کرونا باشه؟

مخفی کردن نظرات کاربران
نظر
پاسخ به این سؤال

برای راهنمایی بهتر کاربران لطفا جواب ۱۰۰ تا ۲۰۰ کلمه ای ثبت کنید.

توجه داشته باشید که توضیحات مفصل باعث افزایش تعداد بازدید کنندگان این پاسخ خواهد شد .

اگر اقدامی روی این پاسخ انجام گرفت مرا از طریق ایمیل باخبر کن
نظر شما برای این سوال:
اگر اقدامی روی این پاسخ انجام گرفت مرا از طریق ایمیل باخبر کن

1 پاسخ

0 امتیاز

احتمال کرونا وجود داره از نظر قلبی هم باید بررسی بشین جهت انجام تست کرونا و نوار قلب اقدام کنید

مخفی کردن نظرات کاربران