promote
بازگشت به سوالات

در مورد ام آر ای گردن

سوال شده 02 بهمن 1399 در

مغز و اعصاب

توسط نوروز علی
1475 بازدید

سلام.

پزشک مغز و اعصاب، برای من تکرار ام آر ای را تجویز کرده که این ام آر ای همراه با تزریق به نخاع است.  

نظر شما درباره این تکرار چیست؟و به چه منظوری انجام شده؟و این تزریق به نخاع، مشکلی ایجاد نمیکند؟

مخفی کردن نظرات کاربران
نظر
پاسخ به این سؤال

برای راهنمایی بهتر کاربران لطفا جواب ۱۰۰ تا ۲۰۰ کلمه ای ثبت کنید.

توجه داشته باشید که توضیحات مفصل باعث افزایش تعداد بازدید کنندگان این پاسخ خواهد شد .

اگر اقدامی روی این پاسخ انجام گرفت مرا از طریق ایمیل باخبر کن
نظر شما برای این سوال:
اگر اقدامی روی این پاسخ انجام گرفت مرا از طریق ایمیل باخبر کن

0 پاسخ