promote
بازگشت به سوالات

درد بازو موقع تکان دادن و باز و بسته کردن

سوال شده 07 خرداد 1399 در

طب تسکینی و درد

توسط هدیه کاووسی فرد
1092 بازدید
من بازو دستم درد داره گرفته موقع باز و بسته کرده درد داره باید چه کار کنم؟
مخفی کردن نظرات کاربران
نظر
پاسخ به این سؤال
اگر اقدامی روی این پاسخ انجام گرفت مرا از طریق ایمیل باخبر کن
نظر شما برای این سوال:
اگر اقدامی روی این پاسخ انجام گرفت مرا از طریق ایمیل باخبر کن

0 پاسخ