با پذیرش۲۴، زودتر خوب شو!

  • دریافت، جابجایی و لغو نوبت پزشک و مرکز درمانی دلخواه شما، تنها با چند کلیک
  • پرسش و پاسخ از پزشکان، دریافت مشاوره
  • دسترسی به اطلاعات جامع و پروفایل پزشکان و مراکز درمانی
  • امکان تکمیل پروفایل و پروامکان مقایسه و انتخاب پزشک بر اساس تخصص، تجربه، هزینه درمان، بیمه، کیفیت خدمات درمانی و تجربه و امتیاز مراجعین دیگر
  • امکان تکمیل پرونده پزشکی جهت سهولت در پروسه درمان
  • دسترسی به هزاران مطلب علمی و کاربردی در حوزه سلامت