یک گام تا پذیرش۲۴، یک پرش تا موفقیت!

  • نوبت دهی 24 ساعته برای مراجعین به مرکز درمانی شما
  • سهولت در مدیریت نوبت ها، صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه ها
  • یادآوری نوبت ها و دوره های چک آپ به مراجعین و قطعیت در حضور ایشان
  • دسترسی آسان به پرونده پزشکی مراجعین
  • دریافت خروجی های بیمه و گزارشات مالی مدیریتی تنها با چند کلیک
  • معرفی و تبلیغات تخصص ها و خدمات مرکز درمانی شما