مطب ایده آل شما همینجاست!

  • نوبت دهی 24 ساعته برای مراجعین شما
  • سهولت در مدیریت نوبت ها، صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه ها
  • یادآوری نوبت ها و دوره های چک آپ به مراجعین و قطعیت در حضور ایشان
  • دسترسی آسان به پرونده پزشکی مراجعین
  • فراهم نمودن امکان ارائه خدمات ویزیت آنلاین و مشاوره به مراجعین
  • معرفی و تبلیغات تخصص ها و خدمات مطب شما
  • دسترسی به هزاران مطلب تخصصی در زمینه مدیریت و تبلیغات مطب