نمایش 10 از 16 نتیجه

  • نوع
  • تخصص
  • خدمت
  • فیلترها
933
پزشکی

دکتر احسان اله نوربخش

بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان اصفهان
1048
بیماریهای داخلی

دکتر اختر طاهری

بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان اصفهان
1206
روانپزشکی

دکتر المیرا لایق

بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان اصفهان
2403
نوع مرکز: بیمارستان

بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان اصفهان

شماره تماس: 3133033830آدرس: خیابان 22بهمن میدان پرستار بیمارستان شهید دکتر بهشتی
1005
ارتوپدی

دکتر حمید آلمانی

بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان اصفهان
1417
بیماریهای داخلی

دکتر صدیقه نادمی

بیمارستان شهید بهشتی اصفهان بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان اصفهان
1383
بیماریهای داخلی

دکتر علی صادقی

بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان اصفهان
940
کودکان

دکتر عنایت اله پورابراهیم

بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان اصفهان
1029
بیماریهای قلب و عروق

دکتر فائزه فرهنگ

بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان اصفهان
1661
بیماریهای داخلی

دکتر متینا جعفری

بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان اصفهان
بستنبا اپلیکیشن اندروید پذیرش 24 بدون محدودیت و راحت تر نوبت بگیرید