نمایش 10 از 27 نتیجه

  • نوع جستجو
  • حوزه تخصصی
  • استان
  • پاک کردن فیلترها
4557
خون و سرطان بالغین

دکتر آرش رئیسی

بیمارستان سیدالشهدا اصفهان
3676
خون و سرطان بالغین

دکتر آرش رئیسی

بیمارستان الزهرا اصفهان
5674
خون و سرطان بالغین

دکتر آرش رئیسی

کلینیک ویژه بیمارستان الزهرا اصفهان
2309
خون و سرطان بالغین

دکتر آرش رئیسی مهدی آبادی

بیمارستان الزهرا اصفهان
138817
نوع مرکز: بیمارستان

بیمارستان الزهرا اصفهان

شماره تماس: 3133033680آدرس: بلوار صفه. بیمارستان الزهرا
42949
نوع مرکز: بیمارستان

بیمارستان سیدالشهدا اصفهان

شماره تماس: 3132368005آدرس: اتوبان خیام - کوی نهرفرشادی
1829
خون و سرطان بالغین

دکتر حمید امامی

بیمارستان سیدالشهدا اصفهان
2433
خون و سرطان بالغین

دکتر حمیرا حاج احمدیان

بیمارستان سیدالشهدا اصفهان
3318
خون و سرطان بالغین

دکتر سیدامیرعباس نکوئی

بیمارستان سیدالشهدا اصفهان
3566
خون و سرطان بالغین

دکتر علی حاجی غلامی

بیمارستان سیدالشهدا اصفهان