نمایش 6 از 6 نتیجه

  • نوع
  • تخصص
  • خدمت
  • فیلترها
19865
نوع مرکز: بیمارستان

بیمارستان گلدیس شاهین شهر اصفهان

شماره تماس: 3145260801آدرس: شهرک گلدیس - بیمارستان گلدیس
1494
جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر علیرضا عابدی

بیمارستان گلدیس شاهین شهر اصفهان
11953
نوع مرکز: بیمارستان

کلینیک پارس شاهین شهر

شماره تماس: 3145278003آدرس: خیابان فردوسی - فرعی 1 شرقی
2957
جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر محمود صرافیان

بیمارستان گلدیس شاهین شهر اصفهان
1196
جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر مریم امینی

کلینیک پارس شاهین شهر
2416
جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر نوشین هاشمی

بیمارستان عیسی ابن مریم اصفهان بیمارستان گلدیس شاهین شهر اصفهان
بستنبا اپلیکیشن اندروید پذیرش 24 بدون محدودیت و راحت تر نوبت بگیرید