نمایش 5 از 5 نتیجه

  • نوع
  • تخصص
  • خدمت
  • فیلترها
11421
نوع مرکز: بیمارستان

بیمارستان امام حسین گلپایگان اصفهان

شماره تماس: 3157241020آدرس: بلوار معلم- روبه روی پمپ بنزین -بیمارستان امام حسین (ع)
1576
بیماریهای قلب و عروق

دکتر حکیمه یوسفی

بیمارستان امام حسین گلپایگان اصفهان
1931
بیماریهای قلب و عروق

دکتر شیما عسیس

بیمارستان امام حسین گلپایگان اصفهان
858
بیماریهای قلب و عروق

دکتر شیما عسیس

841
بیماریهای قلب و عروق

دکتر مریم گل آری

بستنبا اپلیکیشن اندروید پذیرش 24 بدون محدودیت و راحت تر نوبت بگیرید