پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
767 icon
ابراهیم محمدی

ابراهیم محمدی

شماره نظام پزشکی: 131397
  • محمدی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های ابراهیم محمدی

icon پذیرش24 بیش از 2 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی ابراهیم محمدی را داشته است.

نظرات در مورد ابراهیم محمدی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی ابراهیم محمدی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم آقای دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

بابل - میدان کشوری - خیابان شهید سرگرد قاسمی - بیمارستان شهید بهشتی