دانلود اپلیکیشن نوبت دهی پزشکان پذیرش24

برای دانلود رایگان اپلیکیشن و دریافت نوبت و یا ویزیت آنلاین تلفنی از بهترین پزشکان و مراکز درمانی ایران از درگاه های زیر اقدام کنید.

Applora Screen

دریافت نوبت

اولین نوبت خالی برای شماست! مهم نیست چه زمانی و کجا نیازی به پزشک داشته باشید؛ با پذیرش24، همواره اولین زمان خالی پزشکان در اختیار شماست!

جستجوی پزشکان و مراکز درمانی

از میان هزاران پزشک در صدها مرکز درمانی، مناسب ترین پزشکان را بر اساس تخصص و فوق تخصص مورد نیازتان، هزینه های درمان، بیمه های طرف قرارداد، نظرات سایر بیماران و ... انتخاب نمایید.

ویزیت آنلاین

حاذق ترین پزشکان در هر ساعت از شبانه روز آماده ارائه ویزیت آنلاین درمانی به شما هستند. مهم نیست برای چه تخصصی و در چه ساعتی نیاز به ویزیت آنلاین داشته باشید؛ با ویزیت آنلاین پذیرش24، همواره اولین زمان خالی پزشکان در اختیار شماست!

لغو، ویرایش و اشتراک نوبت

از طریق اپلیکیشن پذیرش24، نوبت های خود را به راحتی پیگیری، ویرایش و یا حتی لغو کنید. همچنین با چاپ و یا ذخیره قبض نوبت دریافتی، می توانید از پذیرش خود در مرکز درمانی در صورت عدم دسترسی به اینترنت مطمئن باشید.

جعبه ابزار

از دسترسی رایگان به مجله تخصصی پذیرش24، تا پرونده سلامت الکترونیک و از ویزیت آنلاین با پزشکان، تا یاد آور دارویی! همین الان پذیرش24 را دانلود کنید و به دنیای جدیدی از سلامتی وارد شوید!

Applora

+500,000

نصب فعال

+11,000,000

نوبت ثبت شده

+12,000

پزشک فعال

+2,640,000

ساعت صرفه جویی شده