پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
822 icon
الهام حسینی مارنانی

الهام حسینی مارنانی

شماره نظام پزشکی: ت-5843
  • کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

  • کارشناسی علوم تغذیه

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های الهام حسینی مارنانی

icon پذیرش24 بیش از 4 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی الهام حسینی مارنانی را داشته است.

نظرات در مورد الهام حسینی مارنانی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی الهام حسینی مارنانی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب الهام حسینی مارنانی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان