پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
910 icon
ام آر آی چمران شیفت 3 (2)

ام آر آی چمران شیفت 3 (2)

شماره نظام پزشکی: 3333311113
  • ام آر آی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های ام آر آی چمران شیفت 3 (2)

icon پذیرش24 بیش از 8 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی ام آر آی چمران شیفت 3 (2) را داشته است.

نظرات در مورد ام آر آی چمران شیفت 3 (2)

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی ام آر آی چمران شیفت 3 (2) جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم آقای دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

بیمارستان چمران شیراز

گزارش تلفن و آدرس صحیح

فارس