پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
851 icon
دکتر ایمان خیمه کبود

دکتر ایمان خیمه کبود

شماره نظام پزشکی: 8525852585
  • کارشناس علوم تغذیه

فعالیت های دکتر ایمان خیمه کبود

icon پذیرش24 بیش از 2 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر ایمان خیمه کبود را داشته است.

نظرات در مورد دکتر ایمان خیمه کبود

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر ایمان خیمه کبود جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم آقای دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

بیمارستان شهید بهشتی کاشان

گزارش تلفن و آدرس صحیح

کاشان - بلوار قطب راوندی-مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی-کد پستی 87159/81151

icon

بیمار گرامی جهت پیگیری نوبت لطفا 30 دقیقه قبل از نوبت خود در مرکز درمانی حضور داشته باشید