پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
دکتر حسنعلی صالحی پور

دکتر حسنعلی صالحی پور

شماره نظام پزشکی: 6049
  • کارشناس علوم تغذیه

فعالیت های دکتر حسنعلی صالحی پور

icon پذیرش24 بیش از 6 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر حسنعلی صالحی پور را داشته است.

نظرات در مورد دکتر حسنعلی صالحی پور

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر حسنعلی صالحی پور جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم آقای دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

سمنان - روبروی استانداری سمنان، انتهای خیابان ابریشم، پلی کلینیک دانشگاه علوم پزشکی سمنان