پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
880 icon
دکتر زرین بنی کاظمی

دکتر زرین بنی کاظمی

شماره نظام پزشکی: 8596859674
  • کارشناس علوم تغذیه

فعالیت های دکتر زرین بنی کاظمی

icon پذیرش24 بیش از 2 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر زرین بنی کاظمی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر زرین بنی کاظمی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر زرین بنی کاظمی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

بیمارستان شهید بهشتی کاشان

گزارش تلفن و آدرس صحیح

کاشان - بلوار قطب راوندی-مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی-کد پستی 87159/81151

icon

بیمار گرامی جهت پیگیری نوبت لطفا 30 دقیقه قبل از نوبت خود در مرکز درمانی حضور داشته باشید