پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
کارشناس فتانه سادات خدائی

کارشناس فتانه سادات خدائی

شماره نظام پزشکی: م-1923
  • کارشناسی ارشد مامایی

فعالیت های کارشناس فتانه سادات خدائی

icon پذیرش24 بیش از 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی کارشناس فتانه سادات خدائی را داشته است.

نظرات در مورد کارشناس فتانه سادات خدائی

icon 100٪ رضایت (2 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی کارشناس فتانه سادات خدائی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

ویزیت آنلاین (تماس تلفنی)
50,000 تومان
ویزیت آنلاین (تماس تلفنی)
50,000 تومان
icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب کارشناس فتانه سادات خدائی

گزارش تلفن و آدرس صحیح