پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
894 icon
دکتر مرضيه زارع

دکتر مرضيه زارع

شماره نظام پزشکی: د-21703
  • دکترای حرفه‌ای داروسازی

فعالیت های دکتر مرضيه زارع

icon پذیرش24 بیش از 2 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر مرضيه زارع را داشته است.

نظرات در مورد دکتر مرضيه زارع

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر مرضيه زارع جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

ویزیت آنلاین (تماس تلفنی)
50,000 تومان
icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر مرضيه زارع

گزارش تلفن و آدرس صحیح

تهران - تهران