پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
799 icon
دکتر ایمان کاشانی

دکتر ایمان کاشانی

شماره نظام پزشکی: 94802
  • فلوشیپ بیهوشی کودکان

  • متخصص بیهوشی

  • دکترای حرفه ای پزشکی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر ایمان کاشانی

icon پذیرش24 بیش از 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر ایمان کاشانی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر ایمان کاشانی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر ایمان کاشانی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر ایمان کاشانی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

استان خراسان رضوی- شهرستان مشهد- شهر مشهد