پروفایل مرکز درمانی

سایت نوبت دهی اینترنتی پزشکان بیمارستان ام لیلا بندرعباس

بیمارستان ام لیلا بندرعباس

بیمارستان ام لیلا بندرعباس

آدرس

هرمزگان - بندرعباس: هرمزگان ، بندر عباس ، بلوار امام خمینی ، نایبند شمالی ، پشت آستان سید مظفر ، بیمارستان ام لیلا

تلفن

7633333339, 07633353055, 07633353056, 07633353057, 07633353058, 07633353059

لیست پزشکان بیمارستان ام لیلا بندرعباس

پزشکان


مشاهده بیشتر
لیست خدمات بیمارستان ام لیلا بندرعباس

خدمات


ویزیت

مشاهده بیشتر