پروفایل مرکز درمانی

سایت نوبت دهی بیمارستان بهنیا تیران اصفهان

بیمارستان بهنیا تیران اصفهان

بیمارستان بهنیا تیران اصفهان


درباره مرکز

بیمارستان بهنیا تیران اصفهان در منطقه غرب استان اصفهان و در محل ورودی شهر تیران واقع شده است. بنای اولیه این مرکز به منظور اورژانس شبانه روزی فاطمیه احداث شده بود، که در سال 1378 بعنوان اورژانس و زایشگاه بهنیا و در سال ۱۳۸۲ بعنوان بیمارستان فعالیت خود را شروع نمود. فاصله این مرکز درمانی با نزدیک ترین بیمارستان بعدی ۱۵ کیلومتر می باشد. در اين دوره از فعاليت نيز به تناسب نياز مراجعين و متناسب با ماموريت سازماني، بخش هاي بستري ، سرپايي و پاراكلينيكي بيمارستان توسعه يافته و اينك افتخار دارد بعنوان مركز دياليز شهرستان به بيماران تحت پوشش شهرستان و همچنين شهرستان هاي مجاور خدمت رساني نمايد. لازم به ذكر است که اين مرکز درمانی خيرساز بوده كه به شكل دولتي با درجه ارزشيابي ۲ در حال فعاليت مي باشد.

تعداد تخت: 28

تعداد تخت مصوب: 32

بخش های بستری بیمارستان بهنیا تیران:

داخلی - مراقبت های ویژه - اطفال - زایشگاه - جراحی

بخش های ستاره دار بیمارستان بهنیا تیران:

post partum - اتاق عمل - تخت زایمان - درمانگاه سر پایی - اورژانس - لیبر - دیالیز

بخش های کلینیک بیمارستان بهنیا تیران:

درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه پوست - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه مشاوره تغذیه - درمانگاه مامائی - قلب - مغز و اعصاب - کلیه و مجاری ادراری - درمانگاه کلیه

بخش های پاراکلینیک بیمارستان بهنیا تیران:

رادیولوژی - سونوگرافی - آزمایشگاه - اکوکاردیوگرافی - تست ورزش - اسپیرومتری


اصفهان - تیران: خیابان امام خمینی-روبروی ورزشگاه تختی

تلفن

3142226776

لیست پزشکان بیمارستان بهنیا تیران اصفهان

پزشکان


دکتر افسانه درخشان - بیمارستان بهنیا تیران اصفهان

پزشکی

دکتر افسانه درخشان

دکتر پریسا نیاری خمس - بیمارستان بهنیا تیران اصفهان

روانپزشکی

دکتر پریسا نیاری خمس

دکتر رضا عارف پور - بیمارستان بهنیا تیران اصفهان

چشم پزشکی

دکتر رضا عارف پور

دکتر سمیه پولادچنگ نجف آبادی - بیمارستان بهنیا تیران اصفهان

رادیولوژی

دکتر سمیه پولادچنگ نجف آبادی

رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر شهلا اباذری - بیمارستان بهنیا تیران اصفهان

زنان و زایمان

دکتر شهلا اباذری

دکتر علی رضا نوریان - بیمارستان بهنیا تیران اصفهان

چشم پزشکی

دکتر علی رضا نوریان

دکتر فاطمه نادری - بیمارستان بهنیا تیران اصفهان

کودکان

دکتر فاطمه نادری

دکتر قباد مشایخی - بیمارستان بهنیا تیران اصفهان

کودکان

دکتر قباد مشایخی

دکتر مریم شریف زاده - بیمارستان بهنیا تیران اصفهان

بیماریهای داخلی

دکتر مریم شریف زاده

دکتر ناهید زعفران زاده عطار - بیمارستان بهنیا تیران اصفهان

زنان و زایمان

دکتر ناهید زعفران زاده عطار

دکتر نفیسه معین - بیمارستان بهنیا تیران اصفهان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر نفیسه معین

دکتر نوشین کیوانداریان - بیمارستان بهنیا تیران اصفهان

نفرولوژی

دکتر نوشین کیوانداریان

لیست خدمات بیمارستان بهنیا تیران اصفهان

خدمات


کلینیک اطفال

کلینیک تخصصی

کلینیک داخلی

کلینیک روانپزشکی

کلینیک زنان و زایمان

کلینیک سونوگرافی

کلینیک قلب و عروق

کلینیک نفرولوژی

کلینیک چشم پزشکی