پروفایل مرکز درمانی

سایت نوبت دهی اینترنتی پزشکان بیمارستان خاتم الانبیا - باخرز

بیمارستان خاتم الانبیا - باخرز

بیمارستان خاتم الانبیا - باخرز


درباره مرکز

بیمارستان خاتم الانبیا باخرز در سال 1389 و در زمینی با زیربنای 17 هزار متر مربع شروع به ساخت کرد و در سال 1397 با 38 تخت فعال به بهره برداری رسید و در حال حاضر در حال ارائه خدمات درمانی به مردم و بیماران این منطقه می باشد.

 

بخش های فعال بیمارستان خاتم الانبیا باخرز:

دیالیز - اورژانس - رادیولوژی - درمانگاه تخصصی - زایشگاه


خراسان رضوی - تایباد: بیمارستان خاتم الانبیا باخرز

تلفن

05138451520

لیست پزشکان بیمارستان خاتم الانبیا - باخرز

پزشکان


دکتر فرزاد غفوری دهگلان - بیمارستان خاتم الانبیا - باخرز

بیماریهای داخلی

دکتر فرزاد غفوری دهگلان

دکتر زهرا کاظمی - بیمارستان خاتم الانبیا - باخرز

بیماریهای داخلی

دکتر زهرا کاظمی

لیست خدمات بیمارستان خاتم الانبیا - باخرز

خدمات


ویزیت

لیست بیمه‌های بیمارستان خاتم الانبیا - باخرز

بیمه‌های طرف قرار داد


بیمه سلامت(کارمندی)

بیمه سلامت(روستایی)

بیمه سلامت(سلامت همگانی)

تأمین اجتماعی(عادی)