پروفایل مرکز درمانی

سایت نوبت دهی بیمارستان شهید بهشتی کاشان

بیمارستان شهید بهشتی کاشان

بیمارستان شهید بهشتی کاشان


درباره مرکز

بیمارستان شهید بهشتی کاشان مرکزی آموزشی - درمانی است ، که بدو امر توسط سازمان تأمین اجتماعی و با کمک همه جانبه هیئت محترم امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1369 تأسیس گردید.

بخش های مختلف آن با حمایت دانشگاه راه اندازی شد و سپس به استناد تبصره 10 قانون بودجه سال 1380 این مرکز خارج از سطح بندی خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده شد و در چارچوب سطح بندی خدمات درمانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته و از سازمان تأمین اجتماعی خریداری شد.

بر اساس مصوبات هیئت محترم وزیران و تصویب نامه شورای عالی تأمین اجتماعی و در اجرای صورتجلسه در سال 1381 بیمارستان شهید بهشتی بانضمام کلیه متعلقات آن در سال 1383 به طور قطعی به دانشگاه واگذار گردید.

در سال 1385 به دنبال تصمیمات مسئولین محترم دانشگاه بخش های مختلف بیمارستان نقوی نیز به این مرکز منتقل گردید و هم اکنون بامتراژ زیربنای حدود 40000 مترمربع با هدف ارائه خدمات به اهالی محترم شهرستان کاشان و شهرستان ها و روستاهای اطراف کاشان در حال فعالیت می باشد.

تعداد تخت های مصوب: 704

تعداد تخت ها فعال: 650

بخش های بیمارستان شهید بهشتی کاشان:

بخش داخلی 1 - بخش داخلی 2 - بخش داخلی 3 - بخش داخلی 4 - بخش عفونی - بخش CCU1 - بخش CCU2 - بخش ICU1 - بخش ICU2 - بخش ICU3 - بخش اطفال - بخش نوزادان و NICU - بخش اطفال - بخش نوزادان و NICU - بخش زایمان - بخش جراحی مردان - بخش جراحی زنان - بخش اتاق عمل - بخش اورژانس و تصادفات - بخش جنرال داخلی - بخش بستری زنان و زایمان - ICU قلب - MRI - بخش آنژیوگرافی - اتاق عمل قلب - بخش طبی3 - بخش پست کت - بخش پست ای سی یو

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهید بهشتی کاشان:

فیزیوتراپی - داروخانه - آزمیشگاه - تصویربرداری - همودیالیز و پلاسما فرز - بخش شیمی درمانی - تست ورزش - اکوکاردیوگرافی - آندوسکوپی - کولونوسکوپی - برونکوسکوپی - اسپیرومتری - سنگ شکن - پاتولوژی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهید بهشتی کاشان:

تأمین اجتماعی - مشاغل آزاد و تأمین اجتماعی امام علی - خدمات درمان - نیروی مسلح - نیروی مسلح جانباز - کمیته امداد - بهداری زندان - بیمه ایران - بیمه دانا - شرکت نفت اصلی - بیمه سینا - شرکت نفت تبعی - مجتمع درمانی شفا - بانک ملی شاغل - بانک ملی بازنشسته - بانک تجارت - بانک کشاورزی - بانک سپه - بانک صادرات - بانک ملت


اصفهان - کاشان: بلوار قطب راوندی-مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی-کد پستی 87159/81151

تلفن

3155540026

لیست پزشکان بیمارستان شهید بهشتی کاشان

پزشکان


دکتر آذر افتخار - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

کودکان

دکتر آذر افتخار

دکتر آرش مرادی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

جراحی عمومی

دکتر آرش مرادی

دکتر آزاده افشین - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

پزشکی

دکتر آزاده افشین

دکتر احسان فراستی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر احسان فراستی

دکتر احمد صفری - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

کودکان

دکتر احمد صفری

دکتر احمد طالبیان - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

کودکان

دکتر احمد طالبیان

دکتر اسماعیل عبدالرحیم کاشی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

جراحی عمومی

دکتر اسماعیل عبدالرحیم کاشی

دکتر اعظم زیلوچیان مقدم - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

بیماریهای داخلی

دکتر اعظم زیلوچیان مقدم

دکتر الهه مییانه ساز - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر الهه مییانه ساز

دکتر الهیار گلابچی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر الهیار گلابچی

دکتر بابک حق پناه - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

ارتوپدی

دکتر بابک حق پناه

دکتر بابک سلطانی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

کودکان

دکتر بابک سلطانی

دکتر بتول زمانی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

روماتولوژی

دکتر بتول زمانی

دکتر حسن افضلی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر حسن افضلی

دکتر حسن رجبی مقدم - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر حسن رجبی مقدم

دکتر حسین روزبهانی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

بیماریهای ریه

دکتر حسین روزبهانی

دکتر حسین محمودی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر حسین محمودی

دکتر داوود خیرخواه - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

کودکان

دکتر داوود خیرخواه

دکتر داوود دهقانی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

ارتوپدی

دکتر داوود دهقانی

دکتر داوود مطهری زاد - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

کودکان

دکتر داوود مطهری زاد

دکتر رامین مدنی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

کودکان

دکتر رامین مدنی

دکتر رضا دانشور - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر رضا دانشور

دکتر رضوان طلایی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

بیماریهای پوست

دکتر رضوان طلایی

دکتر زهرا سلیمانی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر زهرا سلیمانی

دکتر زهرا واحدپور - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

زنان و زایمان

دکتر زهرا واحدپور

دکتر زهره طبسی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

زنان و زایمان

دکتر زهره طبسی

دکتر سعید عونی هریس - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر سعید عونی هریس

دکتر سید عباس تقوی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

کودکان

دکتر سید عباس تقوی

دکتر سید علی مسعود - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر سید علی مسعود

دکتر سینا سلیمیان - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

گوارش و کبد بالغین

دکتر سینا سلیمیان

دکتر شیدا فراشبندی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر شیدا فراشبندی

دکتر شیما شفق - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

جراحی عمومی

دکتر شیما شفق

دکتر طاهره صالحی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

بیماریهای داخلی

دکتر طاهره صالحی

دکتر طاهره فهیمی نژاد - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

زنان و زایمان

دکتر طاهره فهیمی نژاد

دکتر عادله ملکی پور - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر عادله ملکی پور

دکتر عباس ارج - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

گوارش و کبد بالغین

دکتر عباس ارج

دکتر عبدالحسین داوودآبادی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

جراحی عمومی

دکتر عبدالحسین داوودآبادی

دکتر علی عظیمی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

کودکان

دکتر علی عظیمی

دکتر علی فاضلی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

جراحی عمومی

دکتر علی فاضلی

دکتر علیرضا سلیمانی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر علیرضا سلیمانی

دکتر علیرضا شریف - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر علیرضا شریف

دکتر علیرضا عابدی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

ارتوپدی

دکتر علیرضا عابدی

دکتر فرهاد مدنی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

کودکان

دکتر فرهاد مدنی

دکتر فریبا رایگان - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر فریبا رایگان

دکتر فهیمه اقبال مقدم - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

زنان و زایمان

دکتر فهیمه اقبال مقدم

دکتر کبری شیاسی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

کودکان

دکتر کبری شیاسی

دکتر لیلا غفور - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

جراحی عمومی

دکتر لیلا غفور

دکتر مائده نجفی زاده - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر مائده نجفی زاده

دکتر ماشاله طباطبائی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر ماشاله طباطبائی

دکتر مجید صادق زاده - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

ارتوپدی

دکتر مجید صادق زاده

دکتر مجید گیوی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر مجید گیوی

دکتر مجید مازوچی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر مجید مازوچی

دکتر محسن رضوی زاده - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

گوارش و کبد بالغین

دکتر محسن رضوی زاده

دکتر محمد علی صبا - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

بیماریهای ریه

دکتر محمد علی صبا

دکتر محمدرضا شریف - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

کودکان

دکتر محمدرضا شریف

دکتر محمدرضا ملاقنبری - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

گوارش و کبد بالغین

دکتر محمدرضا ملاقنبری

دکتر محمود مومنی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

جراحی مغز و اعصاب

دکتر محمود مومنی

دکتر مرضیه حیدرزاده - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

کودکان

دکتر مرضیه حیدرزاده

دکتر مرضیه طالبیان - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

زنان و زایمان

دکتر مرضیه طالبیان

دکتر مرضیه نقوی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

جراحی عمومی

دکتر مرضیه نقوی

دکتر مسعود بنائی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر مسعود بنائی

دکتر منصوره مومن هروی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر منصوره مومن هروی

دکتر مهدی خیران - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر مهدی خیران

دکتر مهیار نوربخش - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر مهیار نوربخش

دکتر نوشین موسوی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

جراحی عمومی

دکتر نوشین موسوی

دکتر نیره جلالتی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر نیره جلالتی

دکتر هانیا ذکائی - بیمارستان شهید بهشتی کاشان

خون و سرطان بالغین

دکتر هانیا ذکائی

لیست خدمات بیمارستان شهید بهشتی کاشان

خدمات


کلنیک خون اطفال

کلینیک آرتروسکوپی و جراحی زانو

کلینیک آنالیز و شارژ باطری قلب

کلینیک ارتوپدی

کلینیک اطفال

کلینیک اورولوژی

کلینیک جراحی عمومی

کلینیک خون

کلینیک خون و سرطان بزرگسالان

کلینیک داخلی

کلینیک درد و بیهوشی

کلینیک روماتولوژی

کلینیک ریه

کلینیک زنان و زایمان

کلینیک طب فیزیکی

کلینیک عفونی

کلینیک غدد

کلینیک قلب

کلینیک مغزواعصاب

کلینیک نروسرجری

کلینیک پوست

کلینیک کلیه

کلینیک گوارش و کبد