پروفایل مرکز درمانی

سایت نوبت دهی بیمارستان فاطمیه بادرود اصفهان

بیمارستان فاطمیه بادرود اصفهان

بیمارستان فاطمیه بادرود اصفهان


درباره مرکز

بیمارستان فاطمیه بادرود اصفهان بیمارستانی دانشگاهی – درمانی که در شهرستان نطنز واقع شده است، که در سال 1357 با ظرفیت 21 تخت ثابت تأسیس شد و در حال حاضر 21 تخت دائر دارد.

تعداد تخت: 34

بخش های بستری بیمارستان فاطمیه بادرود:

اطفال - جراحی زنان و زایمان - داخلی - جراحی عمومی - پست پارتوم - نوزادان

بخش های ستاره دار بیمارستان فاطمیه بادرود:

اتاق عمل - دیالیز - تخت های تحت نظر - لیبر - تخت زایمان

بخش های کلینیک بیمارستان فاطمیه بادرود:

عفونی - ent - اطفال - روانپزشکی - پوست - ارتوپدی - داخلی - اورژانس - نورولوژی - زنان و زایمان - جراحی عمومی - قلب و عروق -

بخش های پاراکلینیک بیمارستان فاطمیه بادرود:

آزمایشگاه - سونوگرافی - رادیولوژی - تست ورزش - اکوکاردیوگرافی


اصفهان - نطنز: بادرود- بلوار شهید مطهری

تلفن

3133033880

لیست پزشکان بیمارستان فاطمیه بادرود اصفهان

پزشکان


دکتر حسنعلی احمدی - بیمارستان فاطمیه بادرود اصفهان

کودکان

دکتر حسنعلی احمدی

دکتر مرضیه حجتی - بیمارستان فاطمیه بادرود اصفهان

رادیولوژی

دکتر مرضیه حجتی

دکتر فاطمه خطاوی - بیمارستان فاطمیه بادرود اصفهان

چشم پزشکی

دکتر فاطمه خطاوی

دکتر فرزانه دانش - بیمارستان فاطمیه بادرود اصفهان

بیماریهای پوست

دکتر فرزانه دانش

دکتر سهیلا ساربانی - بیمارستان فاطمیه بادرود اصفهان

جراحی عمومی

دکتر سهیلا ساربانی

دکتر محمد جواد شریعتی - بیمارستان فاطمیه بادرود اصفهان

ارتوپدی

دکتر محمد جواد شریعتی

دکتر حسین عبدلی - بیمارستان فاطمیه بادرود اصفهان

بیماریهای داخلی

دکتر حسین عبدلی

دکتر مهدی عظیمیان - بیمارستان فاطمیه بادرود اصفهان

بیماریهای داخلی

دکتر مهدی عظیمیان

دکتر سمانه مددی - بیمارستان فاطمیه بادرود اصفهان

بیماریهای داخلی

دکتر سمانه مددی

دکتر مریم نوروزوند - بیمارستان فاطمیه بادرود اصفهان

جراح، و متخصص زنان و زایمان، نازایی

دکتر مریم نوروزوند

دکتر سوسن سادات هاشمی - بیمارستان فاطمیه بادرود اصفهان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر سوسن سادات هاشمی

قلب و عروق
لیست خدمات بیمارستان فاطمیه بادرود اصفهان

خدمات


کلینیک ارتوپدی

کلینیک اطفال

کلینیک پوست و مو

کلینیک جراحی عمومی

کلینیک چشم پزشکی

کلینیک داخلی

کلینیک روانپزشکی

کلینیک زنان و زایمان

کلینیک سونوگرافی

کلینیک فیزیوتراپی

کلینیک قلب و عروق