پروفایل مرکز درمانی

سایت نوبت دهی بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان


درباره مرکز

بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی(ره) در زمینی به مساحت 20000 متر مربع و با زیربنای 12000 متر مربع در سایت دانشگاه علوم پزشکی کاشان توسط خیرین سلامت(موسسه عمران کاشان) با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد تومان ساخته و توسط موسسه محب سلامت کاشان با اعتباری به میزان 30 میلیارد تومان تجهیز گردیده است.

این مرکز درمانی متعلق به موسسه محب سلامت کاشان می باشد که موسسه مذکور زیر مجموعه هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی می باشد.

این مجموعه دارای 7 اتاق عمل و با 120 تخت بیمارستانی دارای بخش های رادیوتراپی، براکی تراپی، شیمی درمانی، دیالیز، ICU، CCU ، رادیولوژی، سنگ شکن، ارتوپدی، زنان، چشم، گوش و حلق و بینی می باشد.


اصفهان - کاشان: بلوار قطب راوندی، بلوار پرستار

تلفن

3155585000

لیست پزشکان بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

پزشکان


دکتر سید حمید رضا آرزه گر - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر سید حمید رضا آرزه گر

دکتر رضا ابراهیم پور - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

بیهوشی

دکتر رضا ابراهیم پور

دکتر سید امیر ابراهیم زاده - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

رادیولوژی

دکتر سید امیر ابراهیم زاده

متخصص رادیولوژی
دکتر آزاده ابراهیمی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

رادیولوژی

دکتر آزاده ابراهیمی

دکتر آزاده ابوالحسنی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

زنان و زایمان

دکتر آزاده ابوالحسنی

دکتر زینب سادات احمدی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر زینب سادات احمدی

گوش و حلق و بینی
دکتر نغمه ارکان - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر نغمه ارکان

متخصص بیماری های عفونی
دکتر دکترمحمد ارمی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر دکترمحمد ارمی

بورد تخصصی گوش وحلق وبینی وجراحی سروگردن
دکتر فرزانه امینی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

زنان و زایمان

دکتر فرزانه امینی

دکتر فاطمه بابائی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

رادیولوژی

دکتر فاطمه بابائی

متخصص رادیولوژی
دکتر غلامرضا باقرزاده صبا - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

جراحی عمومی

دکتر غلامرضا باقرزاده صبا

دکتر سعید بنائی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

جراحی مغز و اعصاب

دکتر سعید بنائی

دکتر مسعود بنایی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر مسعود بنایی

دکتر میترا بهرشی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

زنان و زایمان

دکتر میترا بهرشی

دکتر محمدصادق پورعباسی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر محمدصادق پورعباسی

دکتر افسانه تقریری - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

زنان و زایمان

دکتر افسانه تقریری

دکتر عباس تقوی اردکانی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

گوارش اطفال

دکتر عباس تقوی اردکانی

دکتر امیرمسعود جعفری - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر امیرمسعود جعفری

فوق تخصص قلب و عروق
دکتر مهدی حاجی زاده - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر مهدی حاجی زاده

قلب وعروق
دکتر بابک حق پناه - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

ارتوپدی

دکتر بابک حق پناه

دکتر یاسر حمیدیان - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

رادیولوژی

دکتر یاسر حمیدیان

دکتر محمود خانبان پور - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر محمود خانبان پور

متخصص بیماریهای عفونی
دکتر فائزه خورشا - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

علوم تغذیه

دکتر فائزه خورشا

دکتر رضا دانشور کاخکی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

متخصص مغز و اعصاب

دکتر رضا دانشور کاخکی

دکتر دکتر هانیا ذکائی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

پزشکی

دکتر دکتر هانیا ذکائی

فوق تخصص خون و سرطان بالغین
دکتر دکتر مهدی رجبی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

بیهوشی

دکتر دکتر مهدی رجبی

متخصص بیهوشی فلوشیپ اینترونشنال درد
دکتر نسرین رحیمیان - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر نسرین رحیمیان

بیماری های مغز و اعصاب
دکتر رضا رضایی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

ارتوپدی

دکتر رضا رضایی

ارتوپدی
دکتر ابراهیم رضی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

بیماریهای ریه

دکتر ابراهیم رضی

دکتر دکتر حسین روزبهانی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

بیماریهای ریه

دکتر دکتر حسین روزبهانی

فوق تخصص بیماری های ریه
دکتر مصطفی سروی زاده - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

پرتودرمانی

دکتر مصطفی سروی زاده

دکتر دکتر علیرضا سلیمانی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

چشم پزشکی

دکتر دکتر علیرضا سلیمانی

دکتر علی شیبانی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

بیماریهای داخلی

دکتر علی شیبانی

متخصص بیماری های داخلی
دکتر محسن طالبیان فر - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

دکتر محسن طالبیان فر

دکتر سید ماشاله طباطبائی زاده - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر سید ماشاله طباطبائی زاده

فوق تخصص غدد و متابولیسم
دکتر علیرضا عابدی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

ارتوپدی

دکتر علیرضا عابدی

دکتر پوریا عادلی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

پرتودرمانی

دکتر پوریا عادلی

دکتر علیرضا عبادی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

فوق تخصص غدد

دکتر علیرضا عبادی

دکتر زهرا عباسی مقدم - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

زنان و زایمان

دکتر زهرا عباسی مقدم

دکتر ابراهیم عصفوری - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

خون و سرطان بالغین

دکتر ابراهیم عصفوری

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان
دکتر دکتر الهام علیان - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

کودکان

دکتر دکتر الهام علیان

کودکان و نوزادان
دکتر لیلا غفور - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

جراحی عمومی

دکتر لیلا غفور

جراحی عمومی
دکتر میثم فتحی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

ارتوپدی

دکتر میثم فتحی

دکتر علی کریمیان - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر علی کریمیان

دکتر الهیار گلابچی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

پیس میکرو اینترونشنال- الکتروفیزیولوژی

دکتر الهیار گلابچی

فلوشیپ فوق تخصصی الکتروفیزیولوژی
دکتر مجید مازوچی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

متخصص قلب و عروق

دکتر مجید مازوچی

دکتر اعظم محمدزاده - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر اعظم محمدزاده

دکتر حسین محمودی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر حسین محمودی

دکتر آرش مرادی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

جراحی عروق

دکتر آرش مرادی

دکتر ربیع مظلومی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

متخصص پوست و مو

دکتر ربیع مظلومی

دکتر علیرضا معتمدزاده - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

دیابت

دکتر علیرضا معتمدزاده

داخلی دیابت
دکتر محمدرضا ملاقنبری - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

گوارش و کبد بالغین

دکتر محمدرضا ملاقنبری

دکتر محمود مومنی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر محمود مومنی

دکتر زهرا نوابی - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر زهرا نوابی

جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
دکتر مهیار نوربخش - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر مهیار نوربخش

دکتر فاطمه نوریان - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

پزشکی

دکتر فاطمه نوریان

دکتر حسن نیکویی نژاد - بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

دکترای تخصصی ایمنولوژی بالینی

دکتر حسن نیکویی نژاد

لیست خدمات بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی (ره) کاشان

خدمات


ارتوپدی

ارتوپدی

ارتوپدی صبح

ارتوپدی عصر

ارولوژی

ازن تراپی

ازن تراپی صبح

ازن تراپی عصر

ایمونولوژی بالینی-آلرژی

بیماری های عفونی

بیماری های عفونی

بیماری های عفونی صبح

بیماری های عفونی عصر

بیهوشی و درد

بیهوشی و درد صبح

بیهوشی و درد عصر

بیهوشی و مراقبت بعد از عمل

بیهوشی و مراقبت قبل از عمل

بیهوشی و مراقبت قبل از عمل صبح

بیهوشی و مراقبت قبل از عمل عصر

پوست مو و لیرز

پوست مو و لیزر عصر

پوست و مو و لیزر صبح

ترمیمی

تغذیه

تغذیه

تغذیه صبح

تغذیه عصر

جراحی ترمیمی صبح

جراحی ترمیمی عصر

جراحی دست و میکروسرجری

جراحی دست و میکروسرجری صبح

جراحی دست و میکروسرجری عصر

جراحی عمومی

جراحی مغز و اعصاب

جراحی و ترمیمی

چشم پزشکی

داخلی

داخلی

داخلی صبح

داخلی عصر

داخلی گوارش

داخلی گوارش

داخلی گوارش صبح

داخلی گوارش عصر

دیابت

رادیوتراپی - آنکولوژی صبح

رادیوتراپی - آنکولوژی عصر

رادیوتراپی-آنکولوژی

رادیوتراپی-آنکولوژی

رادیولوژی

رادیولوژی

ریه

ریه

ریه صبح

ریه عصر

زنان و زایمان

زنان و زایمان

زنان و زایمان صبح

زنان و زایمان عصر

ژنتیک پزشکی

سونوگرافی

طب فیزیکی و توان بخشی

طب قانونی

طب قانونی صبح

طب قانونی عصر

غدد

غدد

غدد صبح

غدد عصر

فلوشیپ کلورکتال

فیزیوتراپی

قلب و عروق

قلب و عروق

قلب و عروق اطفال

قلب و عروق اطفال صبح

قلب و عروق اطفال عصر

قلب و عروق صبح

قلب و عروق عصر

کلیه و مجاری ادراری

کلیه و مجاری ادراری صبح

کلیه و مجاری ادراری عصر

کودکان و نوزادان

کودکان و نوزادان

کودکان و نوزادان صبح

کودکان و نوزادان عصر

گوش و حلق و بینی

گوش و حلق و بینی

گوش و حلق و بینی صبح

گوش و حلق و بینی عصر

مغز و اعصاب

مغز و اعصاب

مغز و اعصاب صبح

مغز و اعصاب عصر

نفرولوژی

ویزیت عمومی

هماتولوژی و آنکولوژی صبح

هماتولوژی و آنکولوژی عصر

هماتولوژی و انکولوژی