پروفایل مرکز درمانی

سایت نوبت دهی اینترنتی پزشکان بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی


درباره مرکز

 

بیمارستان کودکان بهرامی در سال  1334 به وصیت مرحوم منشی باشی بهرامی تاسیس گردید و در حال حاضر زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران( آموزشی –درمانی)  با  131 تخت فعال - 8 بخش بستری و یک بخش اورژانس - بخش سرپایی( دیالیز- تالاسمی- شیمی درمانی) –  2 اتاق عمل و واحدهای پاراکلینیکی فعال می باشد. بیمارستان کودکان بهرامی درجه یک و دولتی می باشد. بیمارستان کودکان بهرامی آموزشی – درمانی می باشد.

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان کودکان بهرامی :

تامین اجتماعی  -خدمات درمانی – نیروهای مسلح

 

واحد های بیمارستان

بخش های بستری
عفونیجراحیداخلی1داخلی2نوزادان
Nicu1Nicu2picuاورژانس تحت نظر
بخش های سرپایی
دیالیزتالاسمیشیمی درمانی
پاراکلینیک
رادیولوژیسونوگرافیآزمایشگاه طبیسی تی اسکن
نوار مغزاسپیرومتریتست پوستیفیزیوتراپی
نوارقلبداروخانهگفتار درمانیاکوکاردیوگرافی
تزریقاتآندوسکوپیشنوایی سنجیکار درمانی
اکوجنینیپاتولوژی  
           

 

درمانگاههای بیمارستان

 

روانپزشکیقلبکلیه

عفونی

 

 

جراحی
گوارش

خون

 

آسم وآلرژی

 

نوزادان

 

 

 

غدد

پوست

روماتولوژی

 

گوش وحلق و  بینی

ارتوپدی

 

اعصاب

 

  رژیم درمانیاورژانسریه

 

 

تلفن بیمارستان :       4 -77547971 - 73013000

تلفن اطلاعات:        73013248   (ساعت کاری:14- 8)

تلفن نوبت دهی گویا:     77586385      

(ساعت کاری:24 ساعته)     77586389     77586402 

 

آدرس سایت نوبت دهی:nobat.tums.ac.ir                    

اپلیکیشن موبایل(جهت نوبت دهی):paziresh24.com     

 


تهران - تهران: خیابان دماوند، خیابان شهید کیایی(قاسم آباد)، خیابان انصارالحسین

تلفن

77586389

لیست پزشکان بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

پزشکان


دکتر سید محمد علی احسانی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص خون وسرطان اطفال

دکتر سید محمد علی احسانی

دکتر فرید اسکندری - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص جراحی عمومی و اورولوژی اطفال

دکتر فرید اسکندری

دکتر کامبیز افتخاری - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص گوارش

دکتر کامبیز افتخاری

دکتر آزاده افشین - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

بیماریهای داخلی

دکتر آزاده افشین

فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر آناهیتا ایزدی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص عفونی اطفال

دکتر آناهیتا ایزدی

دکتر لیلا تجزیه چی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص پوست و مو کودکان

دکتر لیلا تجزیه چی

دکتر محسن جعفری - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص عفونی اطفال

دکتر محسن جعفری

دکتر سید رامین حاج زرگرباشی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص ارتوپدی اطفال

دکتر سید رامین حاج زرگرباشی

دکتر عبدالحمید حسین نیا - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص گوش و حلق و بینی اطفال

دکتر عبدالحمید حسین نیا

دکتر عفت حسینعلی بیگی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

متخصص بیماریهای کودکان

دکتر عفت حسینعلی بیگی

دکتر مریم حسینی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

نوار عصب و عضله

دکتر مریم حسینی

دکتر زهرا حق شناس - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص غدد

دکتر زهرا حق شناس

دکتر ناهید خسروشاهی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص بیماریهای مغز واعصاب اطفال

دکتر ناهید خسروشاهی

دکتر سیمین خیاط زاده - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص بیماریهای مغز و اعصاب اطفال

دکتر سیمین خیاط زاده

دکتر مرتضی رضوانی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص بیماریهای مغز واعصاب اطفال

دکتر مرتضی رضوانی

دکتر شیرین زمانی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص ارتوپدی اطفال

دکتر شیرین زمانی

دکتر لیدا زمانی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص روانپزشکی اطفال

دکتر لیدا زمانی

دکتر مریم زمستانی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

کارشناس ارشد مریم زمستانی

دکتر مهدیه سادات موسوی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص روماتولوژی اطفال

دکتر مهدیه سادات موسوی

دکتر الهام شاهقلی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص خون و سرطان اطفال

دکتر الهام شاهقلی

دکتر حسین شعبانی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص غدد

دکتر حسین شعبانی

دکتر علیرضا شفیعی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص آسم وآلرژی و ایمونولوژی بالینی

دکتر علیرضا شفیعی

دکتر محمدرضا طلوع - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص جراحی عمومی و اورولوژی اطفال

دکتر محمدرضا طلوع

فوق تخصص جراحی اطفال
دکتر کیوان طیبی میبدی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب کودکان

دکتر کیوان طیبی میبدی

دکتر پیمانه علیزاده - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص نوزادان

دکتر پیمانه علیزاده

دکتر مژگان عمرالعلائی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

متخصص بیماریهای کودکان

دکتر مژگان عمرالعلائی

دکتر معصومه قاسم پور - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

بیماریهای داخلی

دکتر معصومه قاسم پور

دکتر محمد کاجی یزدی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص خون و سرطان اطفال

دکتر محمد کاجی یزدی

دکتر کامیار کامرانی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص نوزادان

دکتر کامیار کامرانی

دکتر مهبد کاوه - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص نوزادان

دکتر مهبد کاوه

دکتر سید یوسف مجتهدی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر سید یوسف مجتهدی

دکتر بهزاد محمدپور  اهرنجانی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص قلب و عروق اطفال

دکتر بهزاد محمدپور اهرنجانی

دکتر مهدی مشایخی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص نوزادان

دکتر مهدی مشایخی

دکتر منصور ملائیان - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص جراحی عمومی و اورولوژی اطفال

دکتر منصور ملائیان

دکتر آرمن ملکیان - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص گوارش اطفال

دکتر آرمن ملکیان

دکتر امیرحسین موحدیان - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص قلب و عروق اطفال

دکتر امیرحسین موحدیان

دکتر سید حسین میرلوحی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص ریه و داخلی اطفال

دکتر سید حسین میرلوحی

ریه
دکتر فریبا نادری - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص غدد

دکتر فریبا نادری

دکتر زهرا نوع پرست - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر زهرا نوع پرست

دکتر مریم ویسی زاده - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص نوزادان

دکتر مریم ویسی زاده

لیست خدمات بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

خدمات


پذیرش

درمانگاه

درمانگاه آسم و آلرژی

درمانگاه آسم و آلرژی شیفت صبح

درمانگاه آسم و آلرژی شیفت عصر

درمانگاه ارتوپدی

درمانگاه ارتوپدی شیفت صبح

درمانگاه ارتوپدی شیفت عصر

درمانگاه اعصاب

درمانگاه اعصاب شیفت صبح

درمانگاه اعصاب شیفت عصر

درمانگاه پوست و مو

درمانگاه پوست و مو شیفت صبح

درمانگاه جراحی

درمانگاه جراحی شیفت صبح

درمانگاه جراحی شیفت عصر

درمانگاه جراحی مغز و اعصاب

درمانگاه جراحی مغز و اعصاب شیفت صبح

درمانگاه جراحی مغز و اعصاب شیفت عصر

درمانگاه خون

درمانگاه خون شیفت صبح

درمانگاه خون شیفت عصر

درمانگاه داخلی

درمانگاه داخلی شیفت صبح

درمانگاه داخلی شیفت عصر

درمانگاه روانپزشکی

درمانگاه روانپزشکی شیفت صبح

درمانگاه روانپزشکی شیفت عصر

درمانگاه روماتولوژی

درمانگاه روماتولوژی شیفت صبح

درمانگاه روماتولوژی شیفت عصر

درمانگاه ریه

درمانگاه ریه شیفت صبح

درمانگاه ریه شیفت عصر

درمانگاه عفونی

درمانگاه عفونی شیفت صبح

درمانگاه عفونی شیفت عصر

درمانگاه غدد

درمانگاه غدد شیفت صبح

درمانگاه غدد شیفت عصر

درمانگاه قلب

درمانگاه قلب شیفت صبح

درمانگاه قلب شیفت عصر

درمانگاه کلیه

درمانگاه کلیه شیفت صبح

درمانگاه کلیه شیفت عصر

درمانگاه گوارش

درمانگاه گوارش شیفت صبح

درمانگاه گوارش شیفت عصر

درمانگاه گوش و حلق و بینی

درمانگاه گوش و حلق و بینی شیفت صبح

درمانگاه نوار عصب و عضله

درمانگاه نوار عصب و عضله شیفت صبح

درمانگاه نوزادان

درمانگاه نوزادان شیفت صبح

درمانگاه نوزادان شیفت عصر

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی شیفت صبح

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی شیفت عصر

کلینیک چاقی

کلینیک شیمی درمانی