پروفایل مرکز درمانی

سایت نوبت دهی بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی


درباره مرکز

بیمارستان کودکان بهرامی در سال 1334 به وصیت مرحوم منشی باشی بهرامی تاسیس گردید و در حال حاضر زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران( آموزشی –درمانی) با 131 تخت فعال - 8 بخش بستری و یک بخش اورژانس - بخش سرپایی( دیالیز- تالاسمی- شیمی درمانی) – 2 اتاق عمل و واحدهای پاراکلینیکی فعال می باشد. بیمارستان کودکان بهرامی درجه یک و دولتی می باشد. بیمارستان کودکان بهرامی آموزشی – درمانی می باشد.

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان کودکان بهرامی :

تامین اجتماعی -خدمات درمانی – نیروهای مسلح

واحد های بیمارستان

بخش های بستری
عفونیجراحیداخلی1داخلی2نوزادان
Nicu1Nicu2picuاورژانس تحت نظر
بخش های سرپایی
دیالیزتالاسمیشیمی درمانی
پاراکلینیک
رادیولوژیسونوگرافیآزمایشگاه طبیسی تی اسکن
نوار مغزاسپیرومتریتست پوستیفیزیوتراپی
نوارقلبداروخانهگفتار درمانیاکوکاردیوگرافی
تزریقاتآندوسکوپیشنوایی سنجیکار درمانی
اکوجنینیپاتولوژی

درمانگاههای بیمارستان

روانپزشکیقلبکلیه

عفونی

جراحی
گوارش

خون

آسم وآلرژی

نوزادان

غدد

پوست

روماتولوژی

گوش وحلق و بینی

ارتوپدی

اعصاب

رژیم درمانیاورژانسریه

تلفن بیمارستان : 4 -77547971 - 73013000

تلفن اطلاعات: 73013248 (ساعت کاری:14- 8)

تلفن نوبت دهی گویا: 77586385 77586384

(ساعت کاری:24 ساعته) 77586389 77586402

آدرس سایت نوبت دهی:nobat.tums.ac.ir

اپلیکیشن موبایل(جهت نوبت دهی):paziresh24.com


تهران - تهران: خیابان دماوند، خیابان شهید کیایی(قاسم آباد)، خیابان انصارالحسین

تلفن

77586389

لیست پزشکان بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

پزشکان


دکتر آرمن ملکیان - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص گوارش

دکتر آرمن ملکیان

دکتر آزاده افشین - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری

دکتر آزاده افشین

فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر آناهیتا ایزدی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص عفونی و داخلی اطفال

دکتر آناهیتا ایزدی

دکتر الهام شاهقلی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص خون و داخلی اطفال

دکتر الهام شاهقلی

دکتر امیرحسین موحدیان - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص قلب و عروق اطفال

دکتر امیرحسین موحدیان

دکتر بهزاد محمدپور اهرنجانی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص قلب و عروق اطفال

دکتر بهزاد محمدپور اهرنجانی

دکتر پیمان صادقی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص رو ماتولوژی اطفال و داخلی

دکتر پیمان صادقی

دکتر پیمانه علیزاده - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

کودکان

دکتر پیمانه علیزاده

دکتر حسین شعبانی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص غدد

دکتر حسین شعبانی

دکتر زهرا حق شناس - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص غدد

دکتر زهرا حق شناس

دکتر سید حسین میرلوحی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص ریه و داخلی اطفال

دکتر سید حسین میرلوحی

ریه
دکتر سید رامین حاج زرگرباشی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص ارتوپدی اطفال

دکتر سید رامین حاج زرگرباشی

دکتر سید محمد علی احسانی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص خون

دکتر سید محمد علی احسانی

دکتر سید یوسف مجتهدی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص کلیه و داخلی اطفال

دکتر سید یوسف مجتهدی

دکتر سیمین خیاط زاده - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص داخلی مغز و اعصاب

دکتر سیمین خیاط زاده

دکتر شیرین زمانی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص ارتوپدی اطفال

دکتر شیرین زمانی

دکتر عبدالحمید حسین نیا - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص گوش و حلق و بینی اطفال

دکتر عبدالحمید حسین نیا

دکتر عفت حسینعلی بیگی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

بیماریهای داخلی

دکتر عفت حسینعلی بیگی

دکتر علیرضا شفیعی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص ایمونولوژی و داخلی اطفال

دکتر علیرضا شفیعی

دکتر فریبا نادری - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص غدد

دکتر فریبا نادری

دکتر فرید اسکندری - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص جراحی اورولوژی و عمومی اطفال

دکتر فرید اسکندری

دکتر کامبیز افتخاری - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص گوارش

دکتر کامبیز افتخاری

دکتر کامیار کامرانی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص نوزادان

دکتر کامیار کامرانی

دکتر کیوان طیبی میبدی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر کیوان طیبی میبدی

دکتر لیدا زمانی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

روانپزشکی

دکتر لیدا زمانی

دکتر لیلا تجزیه چی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص پوست و مو

دکتر لیلا تجزیه چی

دکتر محسن جعفری - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص عفونی و داخلی اطفال

دکتر محسن جعفری

دکتر محمد کاجی یزدی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص خون و داخلی اطفال

دکتر محمد کاجی یزدی

دکتر مرتضی رضوانی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص داخلی مغز و اعصاب

دکتر مرتضی رضوانی

دکتر مریم ویسی زاده - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص نوزادان

دکتر مریم ویسی زاده

دکتر مژگان عمرالعلائی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

متخصص داخلی

دکتر مژگان عمرالعلائی

دکتر منصور ملائیان - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص جراحی اورولوژی و عمومی اطفال

دکتر منصور ملائیان

دکتر مهبد کاوه - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص نوزادان

دکتر مهبد کاوه

دکتر مهدی مشایخی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص نوزادان

دکتر مهدی مشایخی

دکتر مهدیه سادات موسوی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص روماتولوژی و داخلی اطفال

دکتر مهدیه سادات موسوی

دکتر ناهید خسروشاهی - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص داخلی مغز و اعصاب

دکتر ناهید خسروشاهی

دکتر هاله بهپورنیا - بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

فوق تخصص روانپزشکی اطفال

دکتر هاله بهپورنیا

لیست خدمات بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

خدمات


درمانگاه

درمانگاه آسم و آلرژی

درمانگاه آسم و آلرژی شیفت صبح

درمانگاه آسم و آلرژی شیفت عصر

درمانگاه ارتوپدی

درمانگاه ارتوپدی شیفت صبح

درمانگاه ارتوپدی شیفت عصر

درمانگاه اعصاب

درمانگاه اعصاب شیفت صبح

درمانگاه اعصاب شیفت عصر

درمانگاه جراحی

درمانگاه جراحی شیفت صبح

درمانگاه جراحی شیفت عصر

درمانگاه جراحی مغز و اعصاب

درمانگاه جراحی مغز و اعصاب شیفت صبح

درمانگاه جراحی مغز و اعصاب شیفت عصر

درمانگاه خون

درمانگاه خون شیفت صبح

درمانگاه خون شیفت عصر

درمانگاه داخلی

درمانگاه داخلی شیفت صبح

درمانگاه داخلی شیفت عصر

درمانگاه روانپزشکی

درمانگاه روانپزشکی شیفت صبح

درمانگاه روانپزشکی شیفت عصر

درمانگاه روماتولوژی

درمانگاه روماتولوژی شیفت صبح

درمانگاه روماتولوژی شیفت عصر

درمانگاه ریه

درمانگاه ریه شیفت صبح

درمانگاه ریه شیفت عصر

درمانگاه عفونی

درمانگاه عفونی شیفت صبح

درمانگاه عفونی شیفت عصر

درمانگاه غدد

درمانگاه غدد شیفت صبح

درمانگاه غدد شیفت عصر

درمانگاه قلب

درمانگاه قلب شیفت صبح

درمانگاه قلب شیفت عصر

درمانگاه نوزادان

درمانگاه نوزادان شیفت صبح

درمانگاه نوزادان شیفت عصر

درمانگاه پوست و مو

درمانگاه پوست و مو شیفت صبح

درمانگاه کلیه

درمانگاه کلیه شیفت صبح

درمانگاه کلیه شیفت عصر

درمانگاه گوارش

درمانگاه گوارش شیفت صبح

درمانگاه گوارش شیفت عصر

درمانگاه گوش و حلق و بینی

درمانگاه گوش و حلق و بینی شیفت صبح

پذیرش

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی شیفت صبح

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی شیفت عصر

کلینیک شیمی درمانی