پروفایل مرکز درمانی

سایت نوبت دهی اینترنتی پزشکان بیمارستان کودکان اکبر

بیمارستان کودکان اکبر

بیمارستان کودکان اکبر


درباره مرکز

بیمارستان فوق تخصصی کودکان اکبر در سال 1389 در زمینی به مساحت 10 هکتار شروع به ساخت کرد.

این بیمارستان به همت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مشارکت بنیاد خیریه سرور در جهت ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی به کودکان احداث گردیده است و در حال حاضر 250 تخت فعال برای ارائه تخصصی درمانی دارد.

کلینیک های تخصصی بیمارستان فوق تخصصی کودکان اکبر:

اورژانس - عفونی - گوارش - جراحی - نفرولوژی - آسم و آرژی - روماتولوژی - ریه - اعصاب و غدد

پاراکلینیک های تخصصی بیمارستان فوق تخصصی کودکان اکبر:

رادیولوژی - سونو گرافی - آزمایشگاه اورژانس - آزمایشگاه مرکزی


خراسان رضوی - مشهد: بلوار شهید فکوری - میدان شهید جوان - بلوار شهید کاوه - روبروی کاوه 14

تلفن

38709217 ساعت 8تا10 صبح

لیست پزشکان بیمارستان کودکان اکبر

پزشکان


دکتر علی آزادمند - بیمارستان کودکان اکبر

جراحی اطفال

دکتر علی آزادمند

دکتر فرزانه احراری - بیمارستان کودکان اکبر

دندانپزشکی

دکتر فرزانه احراری

دکتر پیمان اشراقی - بیمارستان کودکان اکبر

غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر پیمان اشراقی

دکتر محمد اصل زارع - بیمارستان کودکان اکبر

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر محمد اصل زارع

دکتر محمدحسن اعلمی - بیمارستان کودکان اکبر

عفونی اطفال

دکتر محمدحسن اعلمی

دکتر حمید اهنچیان - بیمارستان کودکان اکبر

ایمونولوژی و آلرژی بالینی

دکتر حمید اهنچیان

دکتر مهران بیرقی طوسی - بیمارستان کودکان اکبر

مغز و اعصاب کودکان

دکتر مهران بیرقی طوسی

دکتر مهدی پرویزی مشهدی - بیمارستان کودکان اکبر

جراحی اطفال

دکتر مهدی پرویزی مشهدی

دکتر امین تولائی - بیمارستان کودکان اکبر

جراحی مغز و اعصاب

دکتر امین تولائی

دکتر ادریس تیموری - بیمارستان کودکان اکبر

کودکان

دکتر ادریس تیموری

دکتر سیدعلی جعفری - بیمارستان کودکان اکبر

گوارش و کبد بالغین

دکتر سیدعلی جعفری

دکتر مرجان جودی مشهد - بیمارستان کودکان اکبر

جراحی اطفال

دکتر مرجان جودی مشهد

دکتر عبدالکریم حامدی - بیمارستان کودکان اکبر

عفونی اطفال

دکتر عبدالکریم حامدی

دکتر سمانه حسین مردی - بیمارستان کودکان اکبر

کودکان

دکتر سمانه حسین مردی

دکتر سیدعلی اکبر خادمی فدکی - بیمارستان کودکان اکبر

طب اورژانس

دکتر سیدعلی اکبر خادمی فدکی

دکتر علی خاکشور - بیمارستان کودکان اکبر

کودکان

دکتر علی خاکشور

دکتر مریم خالصی - بیمارستان کودکان اکبر

گوارش اطفال

دکتر مریم خالصی

دکتر حسین ذاکری ایوری - بیمارستان کودکان اکبر

کودکان

دکتر حسین ذاکری ایوری

دکتر فیصل رحیم پور - بیمارستان کودکان اکبر

قلب اطفال

دکتر فیصل رحیم پور

دکتر ملیحه السادات رحیمی ازقدی - بیمارستان کودکان اکبر

کودکان

دکتر ملیحه السادات رحیمی ازقدی

دکتر حمیدرضا رضاپور - بیمارستان کودکان اکبر

کودکان

دکتر حمیدرضا رضاپور

دکتر محمدسعید ساسان - بیمارستان کودکان اکبر

عفونی اطفال

دکتر محمدسعید ساسان

دکتر غلامرضا سروری - بیمارستان کودکان اکبر

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر غلامرضا سروری

دکتر مجید سزاواردخت فاروقی - بیمارستان کودکان اکبر

مغز و اعصاب کودکان

دکتر مجید سزاواردخت فاروقی

دکتر پریسا سعیدی شریف آباد - بیمارستان کودکان اکبر

ارولوژی اطفال

دکتر پریسا سعیدی شریف آباد

دکتر سیدجواد سیدی - بیمارستان کودکان اکبر

ریه کودکان

دکتر سیدجواد سیدی

دکتر عبدالرضا شاکری - بیمارستان کودکان اکبر

کودکان

دکتر عبدالرضا شاکری

دکتر رضا شجاعیان - بیمارستان کودکان اکبر

جراحی اطفال

دکتر رضا شجاعیان

دکتر آیدا شریفی حداد - بیمارستان کودکان اکبر

رادیولوژی

دکتر آیدا شریفی حداد

دکتر رضا صالحی - بیمارستان کودکان اکبر

پزشکی

دکتر رضا صالحی

دکتر مجید صداقت - بیمارستان کودکان اکبر

گوارش و کبد بالغین

دکتر مجید صداقت

دکتر ابراهیم طبیعی - بیمارستان کودکان اکبر

کودکان

دکتر ابراهیم طبیعی

دکتر رضا عباسیون - بیمارستان کودکان اکبر

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر رضا عباسیون

دکتر رضا عبدی - بیمارستان کودکان اکبر

ارتوپدی

دکتر رضا عبدی

دکتر مهرداد عرفانیان تقوائی - بیمارستان کودکان اکبر

کودکان

دکتر مهرداد عرفانیان تقوائی

دکتر فرشته عصمتی نیا - بیمارستان کودکان اکبر

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر فرشته عصمتی نیا

دکتر زهرا علیزاده - بیمارستان کودکان اکبر

کودکان

دکتر زهرا علیزاده

دکتر بهاره فاطمی پور - بیمارستان کودکان اکبر

جراحی دهان و فک و صورت

دکتر بهاره فاطمی پور

دکتر فاطمه فضلی - بیمارستان کودکان اکبر

کودکان

دکتر فاطمه فضلی

دکتر عمار فلسفی - بیمارستان کودکان اکبر

جراحی اطفال

دکتر عمار فلسفی

دکتر نصرت قائمی بلهری - بیمارستان کودکان اکبر

غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

دکتر نصرت قائمی بلهری

دکتر فاطمه قانع شعرباف - بیمارستان کودکان اکبر

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر فاطمه قانع شعرباف

دکتر محمدحسین کمال الدینی - بیمارستان کودکان اکبر

پزشکی قانونی

دکتر محمدحسین کمال الدینی

دکتر محمدعلی کیانی - بیمارستان کودکان اکبر

گوارش اطفال

دکتر محمدعلی کیانی

دکتر حمیدرضا کیانی فر - بیمارستان کودکان اکبر

گوارش اطفال

دکتر حمیدرضا کیانی فر

دکتر احسان کیخسروی - بیمارستان کودکان اکبر

جراحی مغز و اعصاب

دکتر احسان کیخسروی

دکتر حسن گل مکانی - بیمارستان کودکان اکبر

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر حسن گل مکانی

دکتر نسرین مؤذن - بیمارستان کودکان اکبر

ایمونولوژی و آلرژی بالینی

دکتر نسرین مؤذن

دکتر نسرین سادات متولی حقی - بیمارستان کودکان اکبر

ایمونولوژی و آلرژی بالینی

دکتر نسرین سادات متولی حقی

دکتر محمدرضا مجدی - بیمارستان کودکان اکبر

کودکان

دکتر محمدرضا مجدی

دکتر سعیده مجیدی - بیمارستان کودکان اکبر

ترومای جراحی عمومی

دکتر سعیده مجیدی

دکتر احمد محمدی پور - بیمارستان کودکان اکبر

جراحی اطفال

دکتر احمد محمدی پور

دکتر مسعود مرتضائی - بیمارستان کودکان اکبر

کودکان

دکتر مسعود مرتضائی

دکتر مونا مشرف - بیمارستان کودکان اکبر

کودکان

دکتر مونا مشرف

دکتر زهرابیگم موسوی عمادی - بیمارستان کودکان اکبر

قلب اطفال

دکتر زهرابیگم موسوی عمادی

دکتر مسعود میر - بیمارستان کودکان اکبر

کودکان

دکتر مسعود میر

دکتر جواد میرزاپور - بیمارستان کودکان اکبر

جراحی عمومی

دکتر جواد میرزاپور

دکتر منصوره میرزاده - بیمارستان کودکان اکبر

روانپزشکی

دکتر منصوره میرزاده

دکتر رضا نظرزاده - بیمارستان کودکان اکبر

جراحی اطفال

دکتر رضا نظرزاده

دکتر مریم نظری نوقابی - بیمارستان کودکان اکبر

روانپزشکی

دکتر مریم نظری نوقابی

دکتر سمانه نوروزی اصل - بیمارستان کودکان اکبر

غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر سمانه نوروزی اصل

دکتر محمدمهران نیری - بیمارستان کودکان اکبر

کودکان

دکتر محمدمهران نیری

دکتر صادق وهابی املشی - بیمارستان کودکان اکبر

بیماریهای پوست

دکتر صادق وهابی املشی

دکتر نرگس هاشمی - بیمارستان کودکان اکبر

مغز و اعصاب کودکان

دکتر نرگس هاشمی

دکتر سمیه هاشمیان - بیمارستان کودکان اکبر

غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

دکتر سمیه هاشمیان

دکتر مهران هیرادفر - بیمارستان کودکان اکبر

جراحی اطفال

دکتر مهران هیرادفر

لیست خدمات بیمارستان کودکان اکبر

خدمات


ویزیت

لیست بیمه‌های بیمارستان کودکان اکبر

بیمه‌های طرف قرار داد


آزاد(فاقد بیمه)

آزاد(بیمه فاقد قرارداد)

آزاد(اتباع خارجی)

بیمه سلامت(کارمندی)

بیمه سلامت(روستایی)

بیمه سلامت(سایر اقشار)

بیمه سلامت(سلامت همگانی)

بیمه سلامت(ایرانیان)

تأمین اجتماعی(عادی)

خدمات درمانی نیروهای مسلح(عادی)

گردشگری سلامت(گردشگری سلامت)