پروفایل مرکز درمانی

سایت نوبت دهی اینترنتی پزشکان مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور مرزیکلا

مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور مرزیکلا

مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور مرزیکلا


درباره مرکز

مركز آموزشي درماني هفده شهريور مرزيكلا تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی بابل با زيربناي 1280متر مربع در سال 1347 تاسيس شد.

این مرکز تک تخصصی زنان و زایمان دارای ۴۰ تخت ثابت و ۲۵ تخت فعال می باشد همچنین در این بیمارستان متخصصین داخلی و اطفال نیز حضور دارند.

این مرکز آموزشی درمانی واقع در مرزیکلا با خدمات متنوع درمانی آماده ی خدمت رسانی به مردم شریف شمال کشور می باشد

نوع مرکز : آموزشی – درمانی

تخت مصوب : 40

تخت فعال : 25

بخش های بستری بیمارستان هفده شهریور مرزیکلا :

زنان و زایمان – جراحی زنان و زایمان

بخش های ستاره دار بیمارستان هفده شهریور مرزیکلا:

اورژانس – اتاق عمل – لیبر – تخت زایمان – پست پارتوم

بخش های کلینیک بیمارستان هفده شهریور مرزیکلا :

درمانگاه اطفال - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه پزشک عمومی - درمانگاه دندانپزشکی - داخلی - دندانپزشکی

بخش های پارا کلینیک بیمارستان هفده شهریور مرزیکلا:

داروخانه – سونوگرافی – آزمایشگاه طبی


مازندران - بابل: بابل کنار - مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور مرزیکلا

تلفن

011 - 32637300

لیست پزشکان مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور مرزیکلا

پزشکان


دکتر رمضان آقاجانی - مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور مرزیکلا

کودکان

دکتر رمضان آقاجانی

دکتر عبداله پور عبداله - مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور مرزیکلا

بینایی سنجی

دکتر عبداله پور عبداله

دکتر زهرا حسن زاده - مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور مرزیکلا

زنان و زایمان

دکتر زهرا حسن زاده

دکتر عاطفه دائی زاده - مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور مرزیکلا

علوم تغذیه

دکتر عاطفه دائی زاده

تغذیه
دکتر محمد مهدی رجب پور - مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور مرزیکلا

بیماریهای داخلی

دکتر محمد مهدی رجب پور

دکتر امید قارویی اهنگر - مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور مرزیکلا

غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر امید قارویی اهنگر

دکتر مهناز قلی پور - مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور مرزیکلا

زنان و زایمان

دکتر مهناز قلی پور

دکتر محبوبه قلی پور بازیری - مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور مرزیکلا

چشم پزشکی

دکتر محبوبه قلی پور بازیری

دکتر پریسای کیانفر - مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور مرزیکلا

زنان و زایمان

دکتر پریسای کیانفر

دکتر سیما محسنی آهنگر - مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور مرزیکلا

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر سیما محسنی آهنگر

بیماری های عفونی و تب دار
دکتر مهدیه مهدی نژاد - مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور مرزیکلا

بیماریهای قلب و عروق

دکتر مهدیه مهدی نژاد

متخصص قلب وعروق
دکتر سیده شبنم مهدی نیا طبری - مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور مرزیکلا

زنان و زایمان

دکتر سیده شبنم مهدی نیا طبری

لیست خدمات مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور مرزیکلا

خدمات


کلینیک اطفال و نوزادان

کلینیک بینایی سنج

کلینیک تغذیه

کلینیک چشم

کلینیک داخلی

کلینیک دندان پزشک

کلینیک زنان و زایمان

کلینیک عفونی

کلینیک غدد

کلینیک قلب