پروفایل مرکز درمانی

سایت نوبت دهی مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)


تهران - تهران: یوسف آباد-خیابان سید جمال الدین اسد آبادی-خیبابان 21-جنب پارک شفق

تلفن

02125015027

لیست پزشکان مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

پزشکان


دکتر دکتر اطیابی - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

طب سنتی

دکتر دکتر اطیابی

دکتر دکتر مرزبان - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

کودکان

دکتر دکتر مرزبان

دکتر دکتر ابوالفضل عباس زاده - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

جراحی ترمیمی،سوختگی و زیبایی

دکتر دکتر ابوالفضل عباس زاده

دکتر دکتر اثمر بهاری - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

بیماریهای قلب و عروق

دکتر دکتر اثمر بهاری

دکتر دکتر پرویز آهنگر - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

ارتوپدی

دکتر دکتر پرویز آهنگر

دکتر دکتر حاجی علی حاجی علی نیلی - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

طب سنتی

دکتر دکتر حاجی علی حاجی علی نیلی

دکتر دکتر حسین اکبری - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

جراحی ترمیمی دست و زیبایی

دکتر دکتر حسین اکبری

دکتر دکتر رضا بابایی - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

ارتوپدی

دکتر دکتر رضا بابایی

دکتر دکتر رضا وقردوست - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

جراحی ترمیمی،سوختگی و زیبایی

دکتر دکتر رضا وقردوست

دکتر دکتر سیامک فرخ فرقانی - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

ترمیمی دست و زیبایی

دکتر دکتر سیامک فرخ فرقانی

دکتر دکتر عباس کاظمی - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

جراحی ترمیمی فک و صورت و زیبایی

دکتر دکتر عباس کاظمی

دکتر دکتر علی احمدی - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

جراحی مغز و اعصاب

دکتر دکتر علی احمدی

دکتر دکتر فرهاد حافظی - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

ترمیمی فک و صورت و زیبایی

دکتر دکتر فرهاد حافظی

دکتر دکتر کیهان مهر - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

طب سنتی ایرانی

دکتر دکتر کیهان مهر

دکتر دکتر محمد رضا آخوندی نسب - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

جراحی ترمیمی دست و زیبایی

دکتر دکتر محمد رضا آخوندی نسب

دکتر دکتر نوراحمد لطیفی - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

ترمیمی فک و صورت و زیبایی

دکتر دکتر نوراحمد لطیفی

دکتر دکتر یوسف شفائی خانقاه - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

ترمیمی دست و زیبایی

دکتر دکتر یوسف شفائی خانقاه

دکتر دکترکامران اسعدی - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

جراحی ترمیمی فک و صورت و زیبایی

دکتر دکترکامران اسعدی

دکتر دکترمحمد جواد فاطمی ( پزشک بیمار جدید ویزیت نمی کند) - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

جراحی ترمیمی دست و زیبایی

دکتر دکترمحمد جواد فاطمی ( پزشک بیمار جدید ویزیت نمی کند)

دکتر ویزیت بیهوشی - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

بیهوشی

دکتر ویزیت بیهوشی

لیست خدمات مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

خدمات


کلینیک ارتوپدی

کلینیک بیهوشی

کلینیک ترمیمی سوختگی و زیبایی

کلینیک ترمیمی دست و زیبایی

کلینیک ترمیمی فک و صورت و زیبایی

کلینیک طب سنتی

کلینیک قلب

کلینیک نوروسرجری

کلینیک کودکان

بستنبا اپلیکیشن اندروید پذیرش 24 بدون محدودیت و راحت تر نوبت بگیرید