پروفایل مرکز درمانی

سایت نوبت دهی مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)


تهران - تهران: یوسف آباد-خیابان سید جمال الدین اسد آبادی-خیابان 21-جنب پارک شفق

تلفن

02125015027

لیست پزشکان مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

پزشکان


دکتر ابوالفضل عباس زاده - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

جراحی ترمیمی،سوختگی و زیبایی

دکتر ابوالفضل عباس زاده

دکتر اثمر بهاری - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

بیماریهای قلب و عروق

دکتر اثمر بهاری

دکتر اکرم السادات اطیابی - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

طب سنتی

دکتر اکرم السادات اطیابی

دکتر الهام بهمنش - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

طب سنتی ایرانی

دکتر الهام بهمنش

طب سنتی و سوزنی
دکتر پرویز آهنگر - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

ارتوپدی

دکتر پرویز آهنگر

دکتر حاجی علی حاجی علی نیلی - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

طب سنتی

دکتر حاجی علی حاجی علی نیلی

دکتر حسین اکبری - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

جراحی ترمیمی دست و زیبایی

دکتر حسین اکبری

دکتر رضا بابایی - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

ارتوپدی

دکتر رضا بابایی

دکتر رضا وقردوست - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

جراحی ترمیمی،سوختگی و زیبایی

دکتر رضا وقردوست

دکتر زهرا مرزبان - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

کودکان

دکتر زهرا مرزبان

دکتر سیامک فرخ فرقانی - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

ترمیمی دست و زیبایی

دکتر سیامک فرخ فرقانی

دکتر سیدابوالحسن امامی( پزشک بیمار جدید ویزیت نمی کند) - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

جراحی ترمیمی فک و صورت و زیبایی

دکتر سیدابوالحسن امامی( پزشک بیمار جدید ویزیت نمی کند)

دکتر عباس کاظمی - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

جراحی ترمیمی فک و صورت و زیبایی

دکتر عباس کاظمی

دکتر علی احمدی - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

جراحی مغز و اعصاب

دکتر علی احمدی

دکتر فرهاد حافظی(این پزشک بیمار جدید ویزیت نمیکند.) - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

ترمیمی فک و صورت و زیبایی

دکتر فرهاد حافظی(این پزشک بیمار جدید ویزیت نمیکند.)

دکتر کامران اسعدی - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

جراحی ترمیمی فک و صورت و زیبایی

دکتر کامران اسعدی

دکتر کیهان مهر - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

طب سنتی ایرانی

دکتر کیهان مهر

دکتر محمد جواد فاطمی ( پزشک بیمار جدید ویزیت نمی کند) - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

جراحی ترمیمی دست و زیبایی

دکتر محمد جواد فاطمی ( پزشک بیمار جدید ویزیت نمی کند)

دکتر محمد رضا آخوندی نسب - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

جراحی ترمیمی دست و زیبایی

دکتر محمد رضا آخوندی نسب

دکتر نوراحمد لطیفی - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

ترمیمی فک و صورت و زیبایی

دکتر نوراحمد لطیفی

دکتر ویزیت بیهوشی - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

بیهوشی

دکتر ویزیت بیهوشی

دکتر یوسف شفائی خانقاه - مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

ترمیمی دست و زیبایی

دکتر یوسف شفائی خانقاه

لیست خدمات مرکز آموزشی ودرمانی فوق تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک حضرت فاطمه (سلام الله علیه)

خدمات


کلینیک ارتوپدی

کلینیک بیهوشی

کلینیک ترمیمی سوختگی و زیبایی

کلینیک ترمیمی دست و زیبایی

کلینیک ترمیمی فک و صورت و زیبایی

کلینیک طب سنتی

کلینیک قلب

کلینیک نوروسرجری

کلینیک کودکان