پروفایل مرکز درمانی

سایت نوبت دهی مرکز پزشکی شهید شوریده

مرکز پزشکی شهید شوریده

مرکز پزشکی شهید شوریده


درباره مرکز

مرکز پزشکی شهید شوریده در سال 1364 و با هدف ارائه خدمات درمانی به کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و خانواده ی آنها مورد بهره برداری قرار گرفت. این مرکز درمانی علاوه بر ارائه خدمات تشخیصی درمانی به کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، یک مرکز معتبر علمی برای ارائه خدمات پزشکی به تمام هموطنان عزیز کشور می باشد.

واحد های درمانی مرکز پزشکی شهید شوریده:

بخش جراحی – بخش بستری – بخش گوارش – درمانگاه شبانه روزی - کلینیک اختلالات خواب – بخش قلب و عروق – بخش دندانپزشکی

پاراکلینیک های مرکز پزشکی شهید شوریده:

آزمایشگاه – سونوگرافی – رادیولوژی – آندوسکوپی – کولونوسکوپی – فیزیوتراپی – اسپیرومتری – شنوایی سنجی – نوار مغز – نوار عصب و عضله


تهران - تهران: خیابان کارگر جنوبی - میدان پاستور - انتهای خیابان پاستور شرقی - جنب نهاد ریاست جمهوری

تلفن

02166956763

لیست پزشکان مرکز پزشکی شهید شوریده

پزشکان


دکتر آنیتا رنجبر - مرکز پزشکی شهید شوریده

متخصص نفرولوژی اطفال

دکتر آنیتا رنجبر

دکتر ابوالقاسم اسحاق حسینی - مرکز پزشکی شهید شوریده

جراحی عمومی

دکتر ابوالقاسم اسحاق حسینی

دکتر احمد رضا مدیر - مرکز پزشکی شهید شوریده

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر احمد رضا مدیر

دکتر احمد علی نور بالا - مرکز پزشکی شهید شوریده

متخصص اعصاب و روان

دکتر احمد علی نور بالا

دکتر الهام زارعی دوست - مرکز پزشکی شهید شوریده

روانشناس

دکتر الهام زارعی دوست

دکتر امیر امیری - مرکز پزشکی شهید شوریده

بیماریهای قلب و عروق

دکتر امیر امیری

دکتر ایرج حیدری - مرکز پزشکی شهید شوریده

غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر ایرج حیدری

دکتر بهادر محمد امین - مرکز پزشکی شهید شوریده

جراحی مغز و اعصاب

دکتر بهادر محمد امین

دکتر پانته آ فارسی - مرکز پزشکی شهید شوریده

گوارش و کبد بالغین

دکتر پانته آ فارسی

دکتر پژمان مدنی - مرکز پزشکی شهید شوریده

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر پژمان مدنی

دکتر جواد جوادیان - مرکز پزشکی شهید شوریده

جراحی عمومی

دکتر جواد جوادیان

دکتر حسین اژدر کش - مرکز پزشکی شهید شوریده

گوارش و کبد بالغین

دکتر حسین اژدر کش

دکتر حمید ارشدی - مرکز پزشکی شهید شوریده

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر حمید ارشدی

دکتر حمید قاضی میرسعید - مرکز پزشکی شهید شوریده

ارتوپدی

دکتر حمید قاضی میرسعید

دکتر داود نریمان زاده - مرکز پزشکی شهید شوریده

جراحی عمومی

دکتر داود نریمان زاده

دکتر رامین خطیب شهیدی - مرکز پزشکی شهید شوریده

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر رامین خطیب شهیدی

دکتر رضوان اعلمی هرندی - مرکز پزشکی شهید شوریده

زنان و زایمان

دکتر رضوان اعلمی هرندی

دکتر رویا ساعد پناه - مرکز پزشکی شهید شوریده

بیماریهای پوست

دکتر رویا ساعد پناه

دکتر زهرا عبدی - مرکز پزشکی شهید شوریده

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر زهرا عبدی

دکتر سپیده معتمد - مرکز پزشکی شهید شوریده

بیماریهای پوست

دکتر سپیده معتمد

دکتر سجاد نادری - مرکز پزشکی شهید شوریده

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر سجاد نادری

دکتر سعید حجازی - مرکز پزشکی شهید شوریده

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر سعید حجازی

دکتر سعید سلیمی - مرکز پزشکی شهید شوریده

خون و سرطان بالغین

دکتر سعید سلیمی

دکتر سمانه فرتوک زاده - مرکز پزشکی شهید شوریده

بیماریهای قلب و عروق

دکتر سمانه فرتوک زاده

دکتر سید محمود اسحق حسینی - مرکز پزشکی شهید شوریده

گوارش و کبد بالغین

دکتر سید محمود اسحق حسینی

دکتر سیمین آقابیگی - مرکز پزشکی شهید شوریده

زنان و زایمان

دکتر سیمین آقابیگی

دکتر شباهنگ محمدی - مرکز پزشکی شهید شوریده

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر شباهنگ محمدی

دکتر شکوفه معراجی - مرکز پزشکی شهید شوریده

علوم تغذیه

دکتر شکوفه معراجی

دکتر شهرام فیروزبخش - مرکز پزشکی شهید شوریده

بیماریهای ریه

دکتر شهرام فیروزبخش

دکتر شیروان دارائی - مرکز پزشکی شهید شوریده

بیماریهای داخلی

دکتر شیروان دارائی

دکتر شیرین عزیز جلالی - مرکز پزشکی شهید شوریده

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر شیرین عزیز جلالی

دکتر صادق توکلی زاده - مرکز پزشکی شهید شوریده

بیماریهای ریه

دکتر صادق توکلی زاده

دکتر صادق عبدالمحمدی - مرکز پزشکی شهید شوریده

بیهوشی

دکتر صادق عبدالمحمدی

دکتر طاهره محققی - مرکز پزشکی شهید شوریده

بیماریهای پوست

دکتر طاهره محققی

دکتر عادل قاسم پور - مرکز پزشکی شهید شوریده

چشم پزشکی

دکتر عادل قاسم پور

دکتر عبدالرضا شیخ رضائی - مرکز پزشکی شهید شوریده

جراحی مغز و اعصاب

دکتر عبدالرضا شیخ رضائی

دکتر عفت رازقی - مرکز پزشکی شهید شوریده

نفرولوژی

دکتر عفت رازقی

دکتر علی رحمانی فر - مرکز پزشکی شهید شوریده

غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

دکتر علی رحمانی فر

دکتر علی رهجو - مرکز پزشکی شهید شوریده

ارتوپدی

دکتر علی رهجو

دکتر علی طباطبائی - مرکز پزشکی شهید شوریده

چشم پزشکی

دکتر علی طباطبائی

دکتر علی کاظمی - مرکز پزشکی شهید شوریده

بیماریهای قلب و عروق

دکتر علی کاظمی

دکتر علی اصغر ابدی - مرکز پزشکی شهید شوریده

ارتوپدی

دکتر علی اصغر ابدی

دکتر علی اصغر یعقوبی - مرکز پزشکی شهید شوریده

متخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

دکتر علی اصغر یعقوبی

دکتر علیرضا فروتن - مرکز پزشکی شهید شوریده

جراحی عمومی

دکتر علیرضا فروتن

دکتر علیرضا کریمی - مرکز پزشکی شهید شوریده

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر علیرضا کریمی

دکتر علیرضا مهریار - مرکز پزشکی شهید شوریده

بیماریهای قلب و عروق

دکتر علیرضا مهریار

دکتر عیسی بخشنده مقدم - مرکز پزشکی شهید شوریده

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر عیسی بخشنده مقدم

دکتر فاطمه گل گیر - مرکز پزشکی شهید شوریده

غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر فاطمه گل گیر

دکتر فخرالسادات انارکی - مرکز پزشکی شهید شوریده

جراحی عمومی

دکتر فخرالسادات انارکی

دکتر فرشاد شاه حسینی - مرکز پزشکی شهید شوریده

کودکان

دکتر فرشاد شاه حسینی

دکتر فرشاد قرئی - مرکز پزشکی شهید شوریده

جراحی عمومی

دکتر فرشاد قرئی

دکتر فرید فاضلی - مرکز پزشکی شهید شوریده

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر فرید فاضلی

دکتر فلورا خالدی - مرکز پزشکی شهید شوریده

بیماریهای داخلی

دکتر فلورا خالدی

دکتر کوروش منصوری - مرکز پزشکی شهید شوریده

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر کوروش منصوری

دکتر لطف اله ارمنده - مرکز پزشکی شهید شوریده

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر لطف اله ارمنده

دکتر لیلی فرپور - مرکز پزشکی شهید شوریده

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر لیلی فرپور

دکتر مائده دارائی - مرکز پزشکی شهید شوریده

زنان و زایمان

دکتر مائده دارائی

دکتر محمد درویشی - مرکز پزشکی شهید شوریده

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر محمد درویشی

دکتر محمد کمالی - مرکز پزشکی شهید شوریده

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر محمد کمالی

دکتر محمد محسنی - مرکز پزشکی شهید شوریده

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر محمد محسنی

دکتر محمد ملک مدنی - مرکز پزشکی شهید شوریده

چشم پزشکی

دکتر محمد ملک مدنی

دکتر محمد نورائی - مرکز پزشکی شهید شوریده

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر محمد نورائی

دکتر محمد تقی تائبی - مرکز پزشکی شهید شوریده

بیماریهای پوست

دکتر محمد تقی تائبی

دکتر محمد رضا محمدی - مرکز پزشکی شهید شوریده

متخصص اعصاب و روان نوجوانان

دکتر محمد رضا محمدی

دکتر محمد علی رئیسی - مرکز پزشکی شهید شوریده

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر محمد علی رئیسی

دکتر محمدرضا نوروزی - مرکز پزشکی شهید شوریده

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر محمدرضا نوروزی

دکتر محمود الماسی - مرکز پزشکی شهید شوریده

بیماریهای پوست

دکتر محمود الماسی

دکتر محمود مردانی - مرکز پزشکی شهید شوریده

ارتوپدی

دکتر محمود مردانی

دکتر مرتضی کیاموسوی - مرکز پزشکی شهید شوریده

جراحی عمومی

دکتر مرتضی کیاموسوی

دکتر مرضیه پازوکی - مرکز پزشکی شهید شوریده

بیماریهای ریه

دکتر مرضیه پازوکی

دکتر مریم تهرانی - مرکز پزشکی شهید شوریده

بیماریهای ریه

دکتر مریم تهرانی

دکتر مریم مقدسی - مرکز پزشکی شهید شوریده

روماتولوژی

دکتر مریم مقدسی

دکتر مصطفی شریفیان - مرکز پزشکی شهید شوریده

متخصص نفرولوژی اطفال

دکتر مصطفی شریفیان

دکتر منصور سروش - مرکز پزشکی شهید شوریده

ارتوپدی

دکتر منصور سروش

دکتر مهدی خاتمی - مرکز پزشکی شهید شوریده

چشم پزشکی

دکتر مهدی خاتمی

دکتر مهدی رفیعی - مرکز پزشکی شهید شوریده

گوارش و کبد بالغین

دکتر مهدی رفیعی

دکتر مهدی رفیعی - مرکز پزشکی شهید شوریده

بیماریهای داخلی

دکتر مهدی رفیعی

دکتر مینا جعفرآبادی - مرکز پزشکی شهید شوریده

زنان و زایمان

دکتر مینا جعفرآبادی

دکتر نعمت اله خراسانی - مرکز پزشکی شهید شوریده

گوارش اطفال

دکتر نعمت اله خراسانی

دکتر هانی طباطبائی - مرکز پزشکی شهید شوریده

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر هانی طباطبائی

دکتر هما طباطبائی - مرکز پزشکی شهید شوریده

چشم پزشکی

دکتر هما طباطبائی

لیست خدمات مرکز پزشکی شهید شوریده

خدمات


کلینیک آنکولوژی

کلینیک ارتوپدی

کلینیک ارتوپدی(فلوشیپ زانو)

کلینیک ارولوژی

کلینیک اطفال

کلینیک اعصاب و روان

کلینیک اعصاب و روان(نوجوانان)

کلینیک تغذیه

کلینیک جراحی عمومی

کلینیک جراحی مغز و اعصاب

کلینیک جراحی پلاستیک و زیبایی

کلینیک حنجره

کلینیک داخلی

کلینیک داخلی مغزو اعصاب

کلینیک داخلی و عفونی

کلینیک درد

کلینیک روانشناسی

کلینیک روماتولوژی

کلینیک ریه

کلینیک زنان

کلینیک شبکیه

کلینیک طب فیزیکی

کلینیک غدد

کلینیک غدد اطفال

کلینیک قرنیه

کلینیک قلب

کلینیک نازائی

کلینیک نفرولوژی

کلینیک نفرولوژی(اطفال)

کلینیک پوست ومو

کلینیک چشم پزشکی

کلینیک گوارش

کلینیک گوارش اطفال

کلینیک گوش، حلق و بینی